Sposoby na przetrwanie kryzysu

Firma    
ocena

Jak poradzić sobie z trzecią falą kryzysu? Gdzie szukać rozwiązań? Jak ukierunkować swoje cele?

Jak informują specjaliści, kryzys gospodarczy w Polsce przechodzi relatywnie łagodnie. Choć Polskie firmy relatywnie dobrze zniosły dwie pierwsze fale kryzysu, niepokój budzi zapowiadana trzecia jego odsłona, w którą właśnie wchodzimy.

Jest to budujące, lecz w rzeczywistości gospodarczej nasilenie trudności związanych z kryzysem jest różne między innymi w zależności od branży, w której działa firma. Niektóre przedsiębiorstwa kryzys już mocno doświadczył, inne dopiero oczekują na jego skutki. Wszyscy, bez wyjątku zadają sobie jednak pytanie o to jakie sposoby postępowania uchronią firmy przed negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Jak przetrwać kryzys bez uszczerbku dla zysku i wizerunku przedsiębiorstwa? Oto najistotniejsze kwestie.

Unikanie „gotowych” recept

W okresie kryzysu najlepszym sposobem na jego przetrwanie byłaby uniwersalna, sprawdzająca się w każdej sytuacji recepta, schemat postępowania. Niestety taka „recepta” nie istnieje i co więcej - przyjmowanie określonego schematu postępowania najprawdopodobniej przyniosłoby więcej strat niż pożytku. Nie ma jednakowych firm, identycznych uwarunkowań funkcjonowania, a co za tym idzie prostych rozwiązań. Każdy kierownik sam, znając firmę „od podszewki”, potrafiąc skutecznie działać przez tak długi czas, sam podejmie najwłaściwszą decyzję, bez korzystania z gotowych schematów. Najlepszą radą dla menedżera jaką można sformułować jest zatem wygospodarowanie odpowiedniego czasu na zastanowienie i wystrzeganie się doradców, którzy proponują gotowe „recepty na sukces”. Warto także nie ulegać presji czasu, niezależnie od tego jak pilne wydawałoby się podjęcie decyzji. Pożyteczne jest kierowanie się zasadą, że im ważniejsza decyzja tym dłuższy czas na zastanowienie.

Byle nie zwlekać

W okresie trudności jakich doświadczają firmy konieczne jest znalezienie balansu pomiędzy nadmiernym pośpiechem a zwlekaniem z podejmowaniem decyzji. Przy decydowaniu należy się bowiem kierować się zarówno należytą starannością, jak i unikaniem zbędnej zwłoki. Jak znaleźć optimum czasu na podjęcie decyzji? Należy przewidywać ich skutki. Decyzje pociągające za sobą znaczne wydatki, istotne zmiany mogą być dłużej analizowane. Pozostałe powinny zapadać znacznie szybciej.

Ukierunkowanie na cel

W jednym ze znanych filmów ostatnich lat padły znamienne słowa: „jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, pewnie tam nie dojdziesz”. Są one na tyle sugestywne, że powinny zapaść w pamięć każdemu menedżerowi, a przede wszystkim tym, którzy zarządzają w warunkach kryzysu. Należy w tym momencie także objaśnić jak należy rozumieć pojęcie celu. Celem nie może być jedynie fragmentaryczny zarys zamierzeń. Postawiwszy za cel „obniżkę kosztów” nadal nie mamy sprecyzowane co należy robić.

Cel musi być konkrety, realny, zrozumiały, powinno się dać go zmierzyć i określić termin jego realizacji. Celem może być zatem „obniżka kosztów produkcji o 5% w ciągu najbliższego roku”. Tak postawiony cel spełnia wymienione wcześniej wymogi, gdyż jest precyzyjny, wskazuje dziedzinę działalności, w której należy zmniejszyć koszy, można sprawdzać postępy w jego realizacji, jest możliwy do osiągnięcia i wskazuje termin.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =