Strategia prowadzenia firmy

Firma    
ocena

Strategiczne podejście wyraża się w wręcz powszechnym formułowaniu i wdrażaniu strategii przez przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne ma na celu odkryć uwarunkowania osiągnięcia sukcesu przez organizację. Wyrazem strategicznej koncepcji zarządzania jest także to, że we współczesnych czasach dominuje ustalenie długookresowych, strategicznych celów i zamierzeń.

Strategia prowadzenia firmy

photoxpress.com

Jakie są rodzaje strategii? Co spowodowało, że strategiczne podejście zyskało tak duże zainteresowanie i akceptację? Oto najważniejsze czynniki.

Typy strategii

Strategia może być formułowana dla całego przedsiębiorstwa, wskazuje wówczas cele, do jakich zmierza organizacja oraz sposoby jakie zostaną wykorzystane dla ich osiągnięcia. Jest wówczas swoistym pomysłem na prowadzenie firmy i wskazuje skąd weźmie ona środki na prowadzenie działalności. Strategia może odnosić się również do zakresu, sposobów konkurowania i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Mówimy wówczas o strategii konkurencji, która z kolei wpływa na sposób realizacji strategii funkcjonalnej. Ta ostatnia, wymieniona strategia odnosi się do działań, które firma realizuje w ramach konkretnych funkcji np.: finansów, marketingu, produkcji, logistyki itd. Poprzez strategię funkcjonalną organizacja planuje w jaki sposób zarządzać produkcją, marketingiem, finansami by osiągnąć główne cele firmy. Strategie można rozróżniać także ze względu na sposób formułowania. Wyróżniamy wtedy strategie formułowane w sposób przemyślany, planowy lub też „wyłaniające” się w wyniku bieżącego funkcjonowania firmy.

Uwarunkowania strategicznego podejścia płynące z otoczenia

Rozwój technologii i postępująca informatyzacja nasiliły procesy globalizacji, rozumiane jako wzrost powiązań gospodarek i krajów w różnych dziedzinach. Prowadzenie działalności w skali globalnej spowodowało wzrost konkurencji i konieczność całościowego podejścia do kształtowania konkurencyjności. Orientacja rynkowa, większa koncentracja na preferencjach klientów i dążenie do zaspokojenia ich potrzeb również przyczyniły się do zainteresowania strategią jako narzędziem służącym do osiągania celów przedsiębiorstwa.

Przyczyny zainteresowania strategią tkwiące wewnątrz organizacji

Współczesne czasy są okresem, w którym przedsiębiorstwa przeszły istotną metamorfozę. Z małych i średnich firm rodzinnych przekształciły się w zarządzane przez wyspecjalizowanych menedżerów organizacje, których udziałowcami zostało wiele niezależnych osób. Przejście to wymagało odmiennych sposobów zarządzania oraz stworzyło konieczność przewidywania zmian w otoczeniu. Tak doszło do zainspirowania analizą strategiczną, istotnym elementem strategicznego podejścia, służącym dostosowaniu do wymagań otoczenia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =