Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

Firma    
ocena

Z procesem upadłości kojarzona jest zazwyczaj upadłość dużych przedsiębiorstw, a zwłaszcza dużych spółek kapitałowych, którą poprzedzają artykuły w prasie, dotyczące nagłego załamania kondycji majątkowo-finansowej firmy i koniecznością zwolnień pracowników ze względu na ryzyko bankructwa. Jednakże upadłość może być ogłoszona także przez osoby fizyczne.

Upadłość firmy jednoosobowej - konsekwencje

photoxpress.com

Nikogo zatem nie powinien dziwić fakt upadłości naszego zaprzyjaźnionego gabinetu kosmetycznego czy sklepu spożywczego z sympatyczną panią ekspedientką. Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą jest bowiem - na mocy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przedsiębiorcą, a do dłużników będących przedsiębiorcami stosowane są przepisy ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 Nr 60, poz. 535).

Za przedsiębiorcę uważana jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jednostki te, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, mogą ogłosić upadłość, posiadając tym samym tzw. zdolność upadłościową. Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek - nie można bowiem ogłosić upadłości osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

Załamanie koniunktury gospodarczej i zubożenie części społeczeństwa stanowią niewątpliwie największe zagrożenia dla funkcjonowania firm jednoosobowych, przy czym im dłużej utrzymuje się ten stan w gospodarce i im głębszy ma on wymiar, tym więcej przedsiębiorstw, których właścicielem jest osoba fizyczna, odczuwa jego skutki. Nic więc dziwnego, że ostatni kryzys gospodarczy spowodował upadłość wielu firm jednoosobowych.

W przepisach ustawy - „Prawo upadłościowe i naprawcze” wyraźnie określone jest, w jakiej sytuacji można żądać upadłości przedsiębiorstwa, kto może tego dokonać i w jakim terminie można to zrobić. Za przesłankę ogłoszenia upadłości uznawany jest fakt powstania niewypłacalności dłużnika. Dłużnik jest niewypłacalny wtedy i tylko wtedy, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Natomiast zobowiązanie jest wymagalne wówczas, gdy zaktualizował się obowiązek świadczenia przez dłużnika, np. gdy nadszedł termin zapłaty sumy pieniężnej. A zatem tylko zobowiązania wymagalne będą brane pod uwagę przy ustalaniu przesłanek upadłości przedsiębiorcy.

Sąd ogłasza upadłość osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli niewykonanie zobowiązań przez dłużnika ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości uprawniony jest sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. Warto jednak podkreślić, że to właśnie na dłużniku ciąży ustawowy obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości - nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Witam Proszę o poradę prawną. Czy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą oraz posiadająca gospodarstwo rolne może ogłosić upadłość. Obie działalności są zadłużone bez szans na wygenerowanie z nich dochodu na pokrycie rosnących zobowiązań kredytowych.

~ / 2012-09-05 20:45:50
oceń komentarz: (0) (0)