W jakim terminie żądać wystawienia faktury VAT?

Firma    
ocena

Faktury VAT są powszechnie wykorzystywane przez podmioty gospodarcze będące płatnikami VAT. W jakim przypadku przepisy prawne obligują sprzedawcę do wystawienia faktury VAT i jakim terminie można żądać ich wystawienia? Przedstawiamy wyjaśnienie kwestii związanych z fakturami VAT.

W jakim terminie żądać wystawienia faktury VAT?

photoxpress.com

Kiedy wykorzystuje się faktury VAT?

W obrocie gospodarczym wykorzystywane różne faktury. Faktury zasadniczo są dokumentami księgowymi. Podmioty gospodarcze korzystają także z faktur nie będących dokumentami księgowymi przykładowo z faktur pro forma, które nie są potwierdzeniem zawartej transakcji, lecz służą przedstawieniu warunków oferty. To, jaki rodzaj faktury będzie wykorzystany w określonej sytuacji, jest zależne od tego, na jakim etapie realizacji jest transakcja zawierana pomiędzy kontrahentami. I tak: przed wpłaceniem zaliczki lub przedpłaty przez kontrahenta wystawiana jest najczęściej faktura pro forma. Wpłata przez nabywcę zaliczki lub przedpłaty nakłada na sprzedawcę obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, natomiast wydanie towaru lub wykonanie usługi powoduje konieczność wystawienia faktury VAT.

Warto zaznaczyć, że wystawianie faktury pro forma nie jest obowiązkowe, natomiast przepisy prawne nakładają obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych i faktur VAT. Obowiązek wystawienia faktury VAT ma miejsce wówczas, gdy nabywca jest płatnikiem podatku VAT, a nie ma go, gdy jest osobą fizyczną. Nabywca nie będący płatnikiem VAT może zażądać wystawienia faktury VAT, a sprzedawca ma obowiązek spełnić to żądanie, jeżeli od dokonania transakcji nie upłynęło 3 miesiące (art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT?

Podmioty będące płatnikami VAT mają obowiązek dokumentowania dokonywanych transakcji w rejestrze VAT zgodnie z ustawą o VAT. Zgodnie z art. 106 tej ustawy podmioty będące płatnikami VAT są zobowiązane do wystawienia faktury potwierdzającej transakcję sprzedaży, wskazującą datę jej dokonania, cenę netto, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należną oraz dane sprzedawcy i nabywcy. Ponadto zgodnie z § 9 rozporządzenia w sprawie faktur fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 7 dni od wydania towaru czy wykonania usługi lub od miesiąca, w którym dokonano sprzedaży (gdy podatnik określa w fakturze jedynie miesiąc i rok dokonania transakcji).

 

Źródła:

[1] Anna Konarzewska-Żuczek, WieszJak.pl biznes, Po jakim czasie nie trzeba wystawiać faktury VAT osobie fizycznej, dostępny w Internecie: http://vat.wieszjak.pl/faktura/259294,Po-jakim-czasie-nie-trzeba-wystawiac-faktury-VAT-osobie-fizycznej.html.

[2] W jakim terminie można żądać wystawienia faktury VAT, Gofin.pl, dostępny w Internecie: http://www.gofin.pl/17,1,62,142594,w-jakim-terminie-mozna-zadac-wystawienia-faktury-vat.html#body.

Zdarzyło Wam się kiedyś spóźnić z wystawieniem faktury? Albo w drugą stronę - ktoś spóźnił się w stosunku do Was? Jak załatwiliście tę sprawę?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =