Warunki rozwoju przedsiębiorczości

Firma    
ocena

W dzisiejszych czasach często podkreśla się znaczenie przedsiębiorczości rozumianej jako poparte odpowiednimi umiejętnościami chęci, motywacje do szukania skuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów oraz dostrzegania i wykorzystywania szans pojawiających się w otoczeniu.

Warunki rozwoju przedsiębiorczości

photoxpress.com

Mówiąc o przedsiębiorczości mamy także na myśli dostosowywanie działań do posiadanych zasobów, możliwości i warunków funkcjonowania. Potocznie przedsiębiorczość łączona jest z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wszystkie te elementy można połączyć i starać się odnaleźć uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Podpowiadamy, co w tym zakresie jest najważniejsze, sięgając do uwarunkowań tkwiących w potencjale człowieka, a więc w niejako pierwotnych źródłach przedsiębiorczości.

Kształtowanie przedsiębiorczych postaw a zachęcanie do samodzielności

Obecnie nikogo nie trzeba już przekonywać o tym jak ważna jest przedsiębiorczość. Sukces wielu potęg gospodarczych np. Niemiec opiera się na małych i średnich firmach, które z kolei nie powstałyby gdyby nie przedsiębiorczość. W krajach, w których istnieje świadomość, że dzięki przedsiębiorczości ma miejsce postęp techniczny przedsiębiorcom tworzy się specjalne warunki, aby ułatwić prowadzenie działalności. Samo uproszczenie procedur zakładania firm nie wystarczy.

Należy uczyć postaw przedsiębiorczych. Jak to robić? Posługując się przykładem Amerykanów, którzy opanowali tę sztukę niemal do perfekcji można by powiedzieć, że należy uczyć społeczeństwo samodzielności, bez oglądania się na innych. W myśl tej koncepcji każdy człowiek powinien być zaradny, polegać na sobie, wierzyć w swoje siły i umieć zatroszczyć się o własne utrzymanie. Wielu ekspertów uważa, że negatywnie wpływają na to świadczenia socjalne udzielane przez państwo, które uczą raczej życia na koszt innych niż samodzielności i zaradności.

Sztuka popełniania błędów

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorczości nie można nauczyć się bez podejmowania ryzyka, a co za tym idzie bez możliwości popełniania błędów. Aby kształtować motywację do podejmowania wyzwań, szukania nowatorskich rozwiązań należy przyznawać swobodę i możliwość uczenia się na własnych błędach. Jedynie możliwość eksperymentowania uczy kreatywności i asertywności, tak niezbędnych by stać się przedsiębiorczym. Brzmi to prosto, ale w praktyce trudno jest poskromić w sobie skłonność do udzielania najbliższym „dobrych” rad, po to by uchronić ich przed konsekwencjami błędnych decyzji, prawda? By tego dokonać trzeba gruntownie przemyśleć i zmienić postępowanie, a wcześniej własne nastawienie.

Miejmy zatem w pamięci przesłanie, że wyciągnięcie konstruktywnych wniosków z błędnych decyzji jest równoważne stukrotnemu powtarzaniu rady. Ponadto warunkiem zaistnienia przedsiębiorczości jest pragnienie osiągnięć i samorealizacji. W tym zakresie ważnym elementem kształtowania postawy przedsiębiorczej jest umiejętność wyznaczania ambitnych celów.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =