Właściwa polityka cenowa

Firma    
ocena

W ostatnim czasie niemal we wszystkich sektorach występuje tendencja do obniżania cen. Przedsiębiorstwa podejmują decyzję o redukcji cen głównie pod wpływem informacji o pogarszającej się koniunkturze gospodarczej i skurczeniu się popytu na produkty firmy.

Właściwa polityka cenowa

photoxpress.com

Redukcja cen wbrew pozorom nie jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie w okresie trudności gospodarczych. Zasadniczo bowiem skłania konkurencyjne firmy do powielenia działania obniżki cen, a to z kolei prowadzi do zmniejszenia się dochodowości całej branży. Jaka zatem powinna być właściwa polityka cenowa? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Cena synonimem jakości

Wielu z nas dotkliwie przekonało się o tym, że niska cena produktu lub usługi jest niekiedy kwotą „wyrzuconą w błoto”. Można bowiem zakupić towar po rażąco niskiej cenie, ale zasadniczo nie można wówczas oczekiwać dłuższego korzystania z tego produktu.

Współcześni konsumenci są coraz bardziej uświadomieni i coraz częściej traktują cenę jako synonim jakości. Równocześnie obniżka ceny coraz częściej jest postrzegana jako wynik obniżenia wartości. W związku z tym w zasadniczej większości przypadków obniżanie ceny oferty wcale nie musi być najrozsądniejszym postępowaniem, może się bowiem okazać że to wyższa cena i związana z nią bezpośrednio wyższa jakość doprowadzą do zdobycia klientów i efektywnego funkcjonowania na rynku.

W tym zakresie istotna jest także kwestia podwyżki cen. Wraz ze wzbogaceniem oferty o dodatkowe elementy niezbędne jest bowiem podnoszenie ceny. Wskazane jest aby planować ten proces długookresowo, tzn. starać się regularnie, w nieznaczny sposób podnosić ceny niż jednorazowo znacznie je podwyższać.

Polityka cenowa

W zakresie wprowadzenia polityki cenowej istotne jest posługiwanie się pewnymi mechanizmami, które mogą wpływać na chęć dokonania zakupu przez nabywców. Zasadniczo poleca się unikanie stosowania zaokrągleń, znacznie skuteczniejsze okazuje się ich unikanie. Kwota np. 4,99 zł wydaje się bowiem znacznie niższa niż 5 zł pomimo, ze jest to tylko pozorna różnica. Istotne dla zyskania wiarygodności jest także unikanie okrągłych kwot przy zindywidualizowanych zamówieniach.

Sprawiają one wówczas wrażenie zaokrąglonych na rzecz oferenta, co może zniechęcić potencjalnych klientów. W niektórych dziedzinach, w szczególności w zakresie usług możliwe jest podawanie przedziałów cenowych.

Jest to bardzo ważne ponieważ pozwala zabezpieczyć się przed niespodziewanymi nakładami na realizację oferty. W tym zakresie należy jednak bezwzględnie zobowiązywać się do nieprzekraczania górnej granicy przedziału cenowego. Bardzo silne oddziaływanie na postrzeganą cenę ma np. rozłożenie jej na raty, badacze potwierdzają iż wówczas cena wydaje się znacznie mniejsza niż podanie łącznej kwoty skumulowanych rat. Wszystkie te działania mogą przyczynić się do pozyskania klientów.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =