Wprowadzanie oszczędności w firmie

Firma    
ocena

W momencie gdy przedsiębiorstwo dotykają trudności uniemożliwiające efektywne funkcjonowanie bywa konieczne wprowadzenie oszczędności. W czasie kryzysu zdecydowanie nie można bowiem pozwolić na marnotrawstwo lub niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów i umiejętności.

Wprowadzanie oszczędności w firmie

photoxpress.com

Redukowanie wydatków jest umiejętnością wymagającą odpowiedniego wyczucia, wiedzy i pewnej dozy intuicji, gdyż nieprzemyślane oszczędności mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. W jaki sposób wprowadzać oszczędności w okresie trudności gospodarczych? Przedstawiamy najważniejsze wskazówki.

Działania przyczyniające się do powodzenia organizacji jako całości

Menedżerowie bardzo często mają problem ze wskazaniem obszarów, w których należy wprowadzić oszczędności. Skutkuje to zwykle obcięciem budżetu na szkolenia, gdyż to relatywnie łatwo jest wprowadzić i nikt specjalnie się temu nie sprzeciwia. Nie jest to jednak słuszne postępowanie. Na działalność organizacji należy patrzeć jako na swoistą całość, a nie oderwane z tej całości funkcje np. produkcji, marketingu zarządzania.

Całościowe spojrzenie umożliwi dostrzeżenie obszarów, które są „filarem” funkcjonowania przedsiębiorstwa (szkolenie także do nich należy) oraz te jedynie wspomagające podstawową, przynoszącą zyski działalność. Holistyczne ujęcie pozwoli zatem na wskazanie tych obszarów działalności, które w znikomym bądź żadnym stopniu nie przyczyniają się do efektywnego funkcjonowania organizacji.

W tych obszarach należy szukać oszczędności, gdy firmie źle się powodzi. Po dokonaniu wyboru dziedzin oszczędzania warto ustalić konkretną kwotę jaką mają przynieść oszczędności. Mając jasno określony cel łatwiej się do niego zmierza.

Małe czasem znaczy ogromne

Błędem jaki często popełniają zarządzający firmą jest szukanie znacznych oszczędności. Niewłaściwe jest sięganie „od razu” do kategorycznych rozwiązań takich jak likwidacja działu czy zwalnianie załogi. To dopiero ostateczność. Przy pogarszającej się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa warto zastosować się do zasady Pareta, mówiącej o tym, że 20% czynników powoduje 80% rezultatów.

Przenosząc to na kwestię oszczędności można stwierdzić, że to 20 % wydatków (a więc te mało znaczące) powoduje 80% strat dla firmy. Należy zatem ze szczególną uwagą przyjrzeć się nieznaczącym pozycjom w wydatkach takim jak: koszty rozmów telefonicznych pracowników, tusze do drukarek, niepotrzebne usługi itp. Warto przejrzeć ponownie warunki istotnych umów z kontrahentami, być może widnieją w nich zapisy dotyczące takich elementów, które są dodatkowo płatne, a nie są firmie niezbędne np. spłata w ratach lub priorytetowa dostawa.

Większość przechodzących problemy firm nie utraciła płynności z powodu wyprodukowania nietrafiającego w gusta produktu, czy złej inwestycji lecz naruszyła równowagę finansową właśnie „drobnymi” wydatkami.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Sposobów na oszczędzanie jest sporo. Warto zacząć od oprogramowania. Dużo można zaoszczędzić zamieniając stałą licencję na program na opłaty abonamentowe, które są zdecydowanie dużo niższe, a dodatkowo możemy w każdej chwili zrezygnować z umowy. Ja korzystam z programu do zarządzania projektami http:// pmcompass.pl, który oferuje znaczniej więcej niż standardowe oprogramowanie tego typu: zarządznaie czasem pracy pracowników, dzięki kartom pracy, dokumentacją oraz szybkie tworzenie wykresów Gantta.

~ grubyfffd / 2014-11-03 14:06:07
oceń komentarz: (0) (0)