Wybór formy opodatkowania firmy

Firma    
ocena

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej pociąga za sobą wiele konsekwencji i konieczność dokonywania kolejnych wyborów. Od sposobu opodatkowania, na jaki się zdecydujesz zależeć będą wyniki finansowe Twojej firmy, można, więc z całą stanowczością stwierdzić, że jest to jedna z najważniejszych decyzji początkującego przedsiębiorcy.

Wybór formy opodatkowania firmy

sxc.hu

Karta podatkowa i ryczał ewidencjonowany

Obydwie te formy rządzą się dosyć prostymi zasadami, lecz nie każdy rodzaj działalności może z nich skorzystać. Zarezerwowane są dla zakładów usługowych i wytwórczo-usługowych oraz drobnych przedsiębiorców zajmujących się handlem obnośnym, wynajmem pokoi gościnnych itp.
Decydując się na kartę podatkową nie musisz prowadzić jakiejkolwiek ewidencji przychodów czy kosztów. Kwota podatku jest ustalona odgórnie, w oparciu o czynniki takie jak rodzaj działalności czy liczba mieszkańców w danej gminie. Podatek ten należy opłacać regularnie bez względu na to, czy firma odnotuje zysk czy stratę.

Ryczałt ewidencjonowany wymaga rejestrowania wszystkich przychodów.  Od przychodów (koszty nie mają tu znaczenia) opłacany jest podatek w wysokości od 3% do 8,5% w zależności od rodzaju działalności. Różnica w stosunku do karty podatkowej polega na tym, że w momencie, gdy firma nie uzyska przychodów nie ma obowiązku płacenia podatku.

Ogólne zasady opodatkowania

Obliczanie podatku na zasadach ogólnych wymusza na przedsiębiorcy prowadzenie stosownych ewidencji przychodów oraz kosztów. W tym celu prowadzi się Księgę Przychodów i Rozchodów umożliwiającą kalkulację uzyskanego przez firmę dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami poniesionymi na zakup materiałów, towarów czy usług związanych z prowadzoną działalnością. Do kosztów można zaliczyć m.in. wydatki poniesione w związku z użytkowanie samochodu firmowego (paliwo, wymiana opon itp.), zakup sprzętu biurowego, telefonu koszty łącza internetowego. Jest to dosyć korzystna forma rozliczeń z fiskusem dla firm, które w codziennej pracy używają tego typu narzędzi. Po osiągnięciu 800 tys. przychodu rocznie firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Wówczas pomoc wykwalifikowanej księgowej wydaje się konieczna.

Rozliczając się na zasadach ogólnych można wybrać podatek liniowy w wysokości 19% lub progresywny, w zakresie którego obecnie obowiązują dwie stawki 18% i 32% (dla dochodów przekraczających 86 000 zł rocznie). Wyboru można dokonać do 20 stycznia każdego roku. Poza bezpośrednim naliczeniem podatku w odpowiedniej wysokości dokonany w tym zakresie wybór ma dalsze konsekwencje. Związane są one między innymi z możliwością korzystania z ulg podatkowych lub rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym co miesiąc, jednak małe firmy mogą wybrać rozliczenia kwartalne. Nie ma obowiązku składania żadnej deklaracji podatkowej, wystarczy uregulować obliczoną należność w formie zaliczki. Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się na konto Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale rozliczanym. Na koniec roku, do 20 grudnia opłacana jest zaliczka za listopad w wysokości podwojonej, stanowiącej jednocześnie zaliczkę za grudzień.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =