Wybór lokalu na działalność gospodarczą

Firma    
ocena

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą staje przed koniecznością podjęcia wielu decyzji. Jednym z dylematów jest wybór miejsca, które będzie najbardziej dogodne do prowadzenia firmy.

Wybór lokalu na działalność gospodarczą

stockvault.com

Decydując się na konkretną lokalizację przedsiębiorca bierze pod uwagę zarówno lokalizację, która często jest kluczowa dla powodzenia przedsięwzięcia jak i koszty związane z utrzymaniem lokalu handlowego czy usługowego.

Lokal wynajmowany

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w lokalu wynajmowanym. Wybór ten wynika zapewne z kilku czynników takich jak poszukiwanie najlepszej lokalizacji dla danej branży, ograniczone zasoby finansowe czy w końcu możliwość zakwalifikowania czynszu do kosztów uzyskania przychodu.

Osoby rozpoczynające prowadzenie firmy zazwyczaj nie dysponują dużym budżetem, pozwalającym na budowę lub zakup odpowiedniego lokum. Otrzymanie na starcie kredytu na ten cel również jest mało prawdopodobne. Dlatego siedzibę firmy urządzają w pomieszczeniach wynajmowanych. Dużym plusem wynajmowania pomieszczeń jest możliwość wyboru dowolnej lokalizacji, która przyczyni się do powodzenia biznesu. Wynajmując można wybrać lokal posiadający odpowiednie wyposażenie przykładowo dla lokalu gastronomicznego czy salonu kosmetycznego. Korzyścią z najmu lokalu jest też możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych na opłacenie czynszu do kosztów uzyskania przychodu i tym samym zmniejszenie podstawy opodatkowania. Ten koszt nie wystąpi, kiedy działalność jest prowadzona w lokalu będącym własnością przedsiębiorcy.

Siedziba firmy we własnym mieszkaniu

Drugą grupę przedsiębiorców stanowią Ci, którzy zdecydowali się na prowadzenie biznesu z siedzibą we własnym mieszkaniu. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć comiesięcznych opłat czynszowych i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Wysokość kwoty wydatków, która może być potraktowana, jako koszt firmy uzależniony jest od powierzchni mieszkania, jaka zostanie przeznaczona na prowadzenie firmy. Jest rozliczany w proporcjach równych części wydzielonej pod działalność w stosunku do całej powierzchni mieszkania.

Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć zakup mebli do wyposażenia biura w domu oraz część opłat za media (rozliczanych proporcjonalnie).

Kupując mieszkanie z przeznaczeniem na cele mieszkalne lub do celów prowadzenia działalności gospodarczej należy pamiętać o możliwości zaliczenia do kosztów firmy odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup danej nieruchomości. Oczywiście w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie powierzchni, jaka przeznaczona jest na działalność. Jeśli przedsiębiorca podejmie taką decyzję, kosztem może też być amortyzacja mieszkania, a konkretnie pomieszczeń przeznaczonych na biznes. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w proporcji, w jakiej pozostaje powierzchnia używana na potrzeby firmy do ogólnej powierzchni mieszkania.

Jak widać zarówno wynajmowanie lokalu jak i posiadanie biura we własnym domu niesie za sobą pewne korzyści. Decyzja o wyborze najlepszego rozwiązania zawsze pozostaje po stronie przedsiębiorcy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =