Wynagrodzenie godzinowe a miesięczne - porównanie

Firma    
ocena

Dwie metody wynagradzania za pracę. Wynagrodzenie za pracę jest to jedno z najważniejszych praw przysługujących każdemu pracownikowi. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy powinno być ono odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, jej ilości oraz jakości. Każdy pracodawca zatrudniając pracownika musi jasno określić nie tylko wysokość, ale także stosowaną metodę wynagradzania za pracę.

Wynagrodzenie godzinowe a miesięczne - porównanie

sxc.hu

Wśród form wynagradzania wymienić można:

- wynagradzanie według czasu pracy np. wynagradzanie miesięczne lub godzinowe,

- wynagrodzenie według wyników pracy, które występuje w formie wynagrodzenia akordowego, prowizyjnego,

- wynagrodzenie premiowe.

Pensja - popularna, ale czy najlepsza?

Niewątpliwie najbardziej popularnym sposobem wynagradzania za pracę jest pensja miesięczna lub określenie stawek godzinowych za wykonaną pracę. Metoda wynagradzania określona powinna być w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania.
Wynagradzanie według miesięcznego czasu pracy polega na ustaleniu stałej kwoty za każdy miesiąc pracy, natomiast w przypadku stawek godzinowych w umowie o pracę określona jest kwota za godzinę pracy. Bez względu na metodę, wynagrodzenie za pracę nie może być niższe od przewidzianego przepisami minimum płacowego.

Stawki godzinowe - czy warto?

W przypadku pracowników opłacanych według stawek godzinowych  należne im wyrównanie (w przypadku nie osiągnięcia płacy minimalnej) wypłaca się za każdą godzinę pracy. Zgodnie z art.7 ust.3 ustawy  o minimalnym wynagradzaniu za pracę wyrównanie to stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

Natomiast pracodawcy wypłacający pensje miesięczne muszą pamiętać że jeżeli pracownik z jakiegoś powodu nie osiągnie wymaganego minimum przysługuje mu wyrównanie wypłacane za okres każdego miesiąca, dzięki któremu pensja osiągnie najniższy możliwy pułap.
Bez względu na wysokość  i rodzaj stawki wynagrodzenia każdemu pracownikowi mogą zostać przyznane dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak premie, nagrody czy dodatki.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =