Zadaniowy system pracy w firmie

Firma    
ocena

Czym jest zadaniowy system pracy? Jak zaplanować jego wprowadzenie? Zadaniowy system czasu pracy jest najbardziej korzystny w przypadku pracownika samodzielnego, który ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu nie wymaga stałego nadzoru i sam organizuje sobie harmonogram pracy.

Zadaniowy system pracy w firmie

pixabay.com

Zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracownik jest rozliczany z realizacji nałożonych na niego obowiązków, a nie z godzin świadczonej pracy.  Jego wprowadzenie jest uzasadnione gdy rodzaj wykonywanej pracy nie jest możliwy do określenia w konkretnych ramach czasowych i zależy od odpowiedniej organizacji powierzonych obowiązków przez pracownika. 

Zadaniowy czas pracy może zostać wprowadzony gdy jest to uzasadnione:

- rodzajem pracy – np. w przypadku pracy twórczej – dziennikarz, architekt, programista,

- organizacją pracy – dla pracodawcy nie mają znaczenia godziny pracy pracownika, a końcowy efekt jego pracy,

- miejscem wykonywania pracy - np. przedstawiciel handlowy, który świadczy pracę na określonym terenie i sam sobie organizuje spotkania z klientami.

System zadaniowy nie oznacza jednak, iż pracownik będzie pracował bez przerwy, powierzone obowiązki powinny być możliwe do wykonania przez 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Pracownika dotyczy także 11-godzinny odpoczynek dobowy, 35-godzinny odpoczynek tygodniowy oraz zasada 5-dniowego tygodnia pracy.

System ten nie może być traktowany jako ucieczka od płacenia nadgodzin, dłuższy czasu pracy w jednym okresie  daje pracownikowi możliwość skrócenia czasu pracy w innym okresie. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wyznaczone pracownikowi przez pracodawcę obowiązki powinny być obiektywnie  możliwe do wykonania w ramach norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy, bowiem  nazwanie czasu pracy zadaniowym nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pamiętaj!

Wprowadzenie systemu zadaniowego wiąże się z koniecznością odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub ewentualnie w umowie pracę.  Można go stosować zarówno do indywidualnego pracownika, jak i do grupy pracowników w danym przedsiębiorstwie. Obowiązywanie systemu zadaniowego nie zwalnia pracodawcy z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy – nie ewidencjonuje się w nim jednak godzin pracy, a dni pracy i nieobecności pracownika.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =