Zakładanie firmy krok po kroku

Firma    
ocena

Po podjęciu decyzji o uruchomieniu własnej firmy należy przejść do realizacji zamierzeń. Zarejestrowanie firmy nie jest wcale skomplikowane, można tego dokonać w kilku krokach w ciągu jednego dnia.

Zakładanie firmy krok po kroku

pixabay.com

Krok pierwszy

Należy rozpocząć od wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przy wykorzystaniu formularza CEIDG-1.  Wpis ten jest dokonywany bezpłatnie. Formularz CEIDG-1 zastąpił poprzednio stosowany druk EIDG-1 i można go znaleźć m.in. na stronie www.ePUAP.gov.pl. Stanowi on jednocześnie wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego oraz zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Ten sam formularz wykorzystywany jest do zgłaszania wszelkich zmian w zakresie podawanych informacji. We wniosku podać należy rodzaj działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Numer REGON zostanie przesłany do przedsiębiorcy pocztą w ciągu miesiąca od zgłoszenia formularza CEIDG-1. 

Krok drugi

Kolejnym etapem jest decyzja o formie rozliczeń z fiskusem. O wyborze formy opodatkowania należy powiadomić naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Posiadany dotychczas numer NIP nie ulega zmianie i staje się numerem identyfikacji podatkowej firmy. W urzędzie skarbowym należy dokonać zgłoszenia, jeśli przedsiębiorca decyduje się zostać płatnikiem podatku VAT. W tym celu należy wypełnić formularz VAT-R. Związane jest to z dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Krok trzeci

Trzecim krokiem jest zgłoszenie do ZUS. Pomimo zgłoszenia płatnika składek poprzez formularz CEIDG-1, należy zgłosić do ubezpieczenia właściciela, występującego w roli ubezpieczonego. Wynika to z faktu, że w kontaktach z ZUS przedsiębiorca jest jednocześnie płatnikiem i ubezpieczonym. W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić druk ZUS ZUA, jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów i opłacać będziemy składki zdrowotne i społeczne lub druk ZUS ZZA wtedy, gdy jesteśmy zatrudnieni na pełny etat z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia. Spółki cywilne do rejestracji wykorzystują formularz ZUS ZPA. Termin zgłoszenia wynosi siedem dni od dnia rejestracji firmy.

Pozostałe czynności

Właściwie na trzecim kroku kończą się obowiązki związane z rejestracją jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli jednak firma zamierza zatrudniać pracowników powinna skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy i Sanepidem. Należy też podjąć decyzję czy i w jakim banku otworzyć rachunek firmowy. Choć nie ma obowiązku korzystania z konta firmowego dla transakcji nieprzekraczających 15000 Euro, to warto je mieć ze względów praktycznych. Zamiast ujawniać na fakturach czy na firmowej stronie www danych prywatnego konta, można podać dane konta przeznaczonego do celów biznesowych. Dodatkową korzyścią jest większa przejrzystość prowadzonych transakcji i zdecydowane oddzielenie ich od prywatnych operacji bankowych. Warto też, choć nie jest to wymagane, zamówić pieczątkę. Uzyskanie pieczęci jest stosunkowo proste i szybkie a często staje się ona przydatna w codziennie wykonywanych czynnościach.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =