Zarządzanie pracownikami zdalnymi

Firma    
ocena

Praca zdalna to coraz popularniejsza forma zatrudnienia, dzięki nowoczesnym technologiom pozwala ona pracownikom na wykonywanie pracy bez konieczności dojazdów do biura, a pracodawcom na znaczne obniżenie kosztów związanych ze stworzeniem stanowiska pracy.

Zarządzanie pracownikami zdalnymi

photoxpress.com

Największym wyzwaniem dla pracodawcy w przypadku pracy zdalnej jest niewątpliwie sprawowanie efektywnej kontroli procesu pracy i jej wyników. Oczywiście nie każda praca może być wykonywana zdalnie, forma ta najlepiej sprawdza się w przypadku takich dziedzin jak usługi finansowe czy doradztwo prawne, grafika, redakcja i edytorstwo, księgowość, sprzedaż, public relations, informatyka, wprowadzanie danych. Praca zdalna niesie wiele korzyści zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców oto najważniejsze z nich.

Korzyści dla pracowników:

- możliwość łatwiejszego pogodzenia obowiązków rodzinnych z pracą zawodową,

- oszczędność czasu przeznaczonego na dojazdy do pracy i z pracy,

- możliwość samodzielnej organizacji obowiązków i czasu pracy.

Korzyści dla pracodawców:

- ograniczenie kosztów stałych firmy przede wszystkim związanych z utrzymaniem stanowiska pracy,

- redukcja zwolnień chorobowych,

- mniejsze ryzyko konfliktów pomiędzy pracownikami.

Sedno sprawy

Kluczem do sprawnego funkcjonowania firmy opartej na pracy zdalnej jest właściwe zarządzanie pracownikami, którzy mimo braku bezpośredniego kontaktu z przełożonym muszą mieć świadomość iż, obowiązują ich takie same obowiązki pracownicze jak w przypadku tradycyjnej pracy etatowej w biurze. Warto co kilka tygodni zorganizować spotkanie z pracownikami zdalnymi podczas którego zostaną oni zapoznani z  działalnością firmy, realizacją jej celów i ogólną strategią.

Jak to zrobić?

Pracownicy tacy mimo nieobecności w biurze powinni identyfikować się z firmą i być lojalni w stosunku do pracodawcy. W usprawnieniu procesu kontroli nad pracownikami zdalnymi na pewno przydatne będą narzędzia informatyczne takie jak  programy pozwalające rejestrować i rozliczać czas pracy oraz  zbierające pełną informację o wszystkich czynnościach wykonywanych na komputerach podłączonych do sieci. Warto zainwestować w takie oprogramowanie gdyż pozwala ono na stałe monitorowanie zaangażowania w pracę, ilości przerw na odpoczynek czy odwiedzin na stronach www niezwiązanych z wykonywanymi obowiązkami.

Pracowaliście kiedyś jako pracownik zdalny? Preferujecie taką formę pracy czy jednak wolicie wykonywać swoje obowiązki stacjonarnie, w biurze?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =