Technika wykonywania ćwiczeń

Fitness    
ocena

Jakie są zasady, których przestrzeganie sprawi, że nasz trening będzie efektywny? Jakie są najczęstsze błędy w treningu, których należy unikać?

Technika wykonywania ćwiczeń

sxc.hu

Analizując ewentualne błędy mogące wystąpić podczas treningu, należy zanalizować zjawisko zarówno z punktu widzenia ćwiczącego, jak i trenera. Obie strony muszą wyeliminować błędy, by trening się powiódł, dał zamierzony efekt i przyjemność z samego uprawiania sportu.

Osoba ćwicząca powinna przede wszystkim znać dobrze technikę wykonywania ruchów. Technika stanowi jeden z najważniejszych elementów każdej czynności ruchowej. Jeśli, jako osoby uczęszczające na trening, nie opanujemy techniki należycie, wówczas efekty będą znacznie słabsze i nie będziemy odczuwać satysfakcji po zakończonym treningu.

Inną przyczyną nieudanego treningu może być brak ekonomiczności ruchu. Możemy świetnie znać technikę, ale kiedy nie będziemy jej w stanie zastosować w praktyce, nasze ruchy nie przyniosą zamierzonego efektu, co gorsza, będzie temu towarzyszyć zmęczenie fizyczne i psychiczne.

Zbyt małe zaangażowanie się także jest błędem występującym w treningu. Jeżeli uczestniczymy w zajęciach nie będąc w nie zaangażowani, nie przyniosą one żadnego rezultatu. Zapał i motywacja są niezbędne w podjęciu każdorazowego treningu.

Świadomość efektów, jakie dana czynność ma przynieść, jest nieoceniona. Podczas treningu każdy zawodnik powinien zdawać sobie sprawę z celowości każdego ruchu. Wówczas automatycznie ćwiczenia będą lepiej wykonywane, zrodzi się motywacja i efekty będą lepsze.
Jednym z błędów w treningu jest też niesystematyczność. Brak regularności, opuszczanie zajęć, sprzyjają spadkowi kondycji i motywacji, pogorszeniu się techniki i - w efekcie - braku efektywności treningu.
Często błędy w treningu są winą trenera. Może się zdarzyć, iż trening zostanie źle dobrany do poziomu ćwiczących. Zbyt duża intensywność ćwiczeń lub zbyt mała, może się przyczynić do zniechęcenia uczestników, zbyt duży stopień trudności do wystąpienia kontuzji wśród ćwiczących.

Błędem trenerskim jest też nieraz brak kształtowania wszystkich zdolności motorycznych studentów, na przykład trenowanie szybkości z pominięciem ćwiczeń na wytrzymałość lub gibkość, w wyniku czego ćwiczący rozwijają tylko jeden aspekt zdolności motorycznych, pomniejszając swoje szanse osiągnięcia pozytywnych rezultatów treningu.

Błędem trenerskim jest też niedopasowanie warunków do treningu. Zła pogoda, nieodpowiednie boisko, brak niezbędnego sprzętu – wszystko to utrudnia skuteczność treningu.

UWAGA!

Zbyt mała wiedza i zaangażowanie ze strony trenera również mają negatywne skutki. Mogą zniechęcać studentów, narażać ich na kontuzje, zaprzepaszczać wcześniejsze osiągnięcia. Podczas treningu powinniśmy unikać nie tylko popełniania wyżej opisanych błędów, ale także dobrać odpowiedniego trenera, którego będziemy mogli obdarzyć zaufaniem. Wspólny wysiłek trenującego oraz trenera może dopiero dać pożądane rezultaty.

Czy są jakieś ćwiczenia z wykonaniem których macie problemy? Jakie to ćwiczenia?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

6 Weidera - ćwiczenia

6 Weidera - ćwiczenia

Joanna Rayzacher

Co to jest pilates?

Co to jest pilates?

Miłosz Roborzyński