Czy administrator serwisu musi cenzurować forum?

Internet    
ocena

Czy i w jaki sposób administrator serwisu www powinien cenzurować treści na forum internetowy? Fora internetowe pozwalające na prowadzenie dyskusji oraz zamieszczanie różnego rodzaju uwag i komentarzy są integralną częścią większości portali www. Niestety anonimowość w sieci oraz świadomość braku konsekwencji za umieszczane wpisy sprzyja często obraźliwym komentarzom mogącym naruszać czyjeś dobra osobiste.

Czy administrator serwisu musi cenzurować forum?

pixabay.com

Coraz częściej dyskutowana jest również kwestia zakresu odpowiedzialności administratora serwisu internetowego za treści wpisów umieszczanych przez internautów.

Odpowiedzialność administratora

Kwestię odpowiedzialności administratora portalu  za wpisy użytkowników reguluje obecnie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Art. 14 tej ustawy stanowi iż: Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Z przytoczonego przepisu wynika, że administrator nie ma obowiązku prewencyjnej kontroli ukazujących się wpisów, a odpowiedzialny za ich treść będzie jedynie wtedy gdy wykaże się iż wiedział on o ich bezprawnym charakterze i nie podjął odpowiednich działań w celu ich usunięcia. Ponadto jeżeli administrator zostanie poinformowany o komentarzach mogących naruszać prawo nie będzie za nie odpowiadał, pod warunkiem, że niezwłocznie usunie je z serwisu. W praktyce regulacja ta budzi jednak sporo niejasności, a sądy często nie decydują się na jej użycie próbując stosować np. przepisy prawa prasowego.

Wątpliwości

Wątpliwości budzi m.in. kształtowanie się odpowiedzialności w przypadku zatrudniania przez administratora pracownika zajmującego się tzw. moderacją czyli odszukiwaniem i usuwaniem treści rozpowszechnianych bezprawnie. W ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał, iż zatrudnianie moderatora, który powinien znać treść wszystkich umieszczanych w serwisie wpisów powoduje, iż administrator ponosi odpowiedzialność za ich treść. Takie stanowisko spotkało się z szeroką krytyką. Specjaliści podnoszą, iż nie można wymagać od moderatorów aby sami przesądzali czy jakiś wpis narusza dobra osobiste, ponadto administratorzy dokonujący moderacji nie mogą być  traktowani ostrzej niż ci którzy nie kontrolują treści swoich serwisów.

Powyższa sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, a wyrok jest bardzo oczekiwany przez administratorów forów internetowych, portali społecznościowych oraz innych serwisów Web 2.0. Podobną sprawą zajmuje się również Europejski Trybunał Praw Człowieka, który co prawda rozpatruje sprawę odpowiedzialności  serwisu internetowego z Estonii, ale wydany przez ETPC wyrok może mieć istotne znaczenie dla podobnych spraw polskich. Miejmy nadzieję, iż wyroki polskiego SN oraz sądu europejskiego wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z odpowiedzialnością administratorów serwisów www za wpisy internautów.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =