Co to jest analiza fundamentalna?

Inwestycje    
ocena

Analiza fundamentalna jest metodą wyboru spółki giełdowej, w którą warto zainwestować wolne środki. Tym, co odróżnia ją od analizy technicznej, jest fakt, iż inwestor za jej pomocą dokonuje wyboru konkretnej spółki. Analiza techniczna odpowiada zaś na pytanie, kiedy w daną spółkę zainwestować swoje środki.

Co to jest analiza fundamentalna?

photoxpress.com

Analiza fundamentalna składa się z wielu czynników. Próbuje szacować wartość danej spółki dzięki ocenie sytuacji ekonomicznej czy pozycji finansowej tej spółki. W ocenie danej inwestycji pomaga obraz obecnej polityki monetarnej i fiskalnej państwa, w którym dana spółka ma siedzibę, zdarzeń politycznych, które mają istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstw działających ma danym obszarze itd.

Potencjalne spółki możemy zacząć oceniać w skali makrootoczenia, a więc opisanych powyżej czynników. Jeśli polityka danego kraju daje szanse na rozwój gospodarczy i zwiększenie się wartości firm, możemy zacząć szukać odpowiedniej spółki na danym obszarze. Następnie warto dokonać analizy sektorowej, polegającej na sprawdzeniu czy dany sektor gospodarki ma szansę rozwoju w przyszłych okresach. Im większa szansa na rozwój danego sektora, tym bardziej inwestor zastanowi się nad wyborem spółki z niego pochodzącej.

Dalej warto przeanalizować ocenę sytuacji spółki. Sprawdzić można, czy w najbliższym czasie nie zamierza powziąć działań mających na celu zwiększenie zysków w perspektywie kolejnych lat. Analizując sytuację spółki, warto docierać do rzetelnej i sprawdzonej informacji o niej, bowiem wśród informacji znajdziemy masę manipulacyjnych, często nie do końca prawdziwych wiadomości opisywanych przykładowo przez portale. Ocenia się tutaj także znaczące umowy podpisane przez spółkę; większość z umów może przynieść korzyści firmie, jeśli oczywiście się z nich wywiąże.

Gdy mamy już wybranych kilka spółek, warto jeszcze przyjrzeć się ich analizie finansowej, opartej o wskaźniki. Poinformują nas one o finansach spółki, jej zadłużenia czy rentowności działalności. Wskaźniki pomogą także oceniać bieżącą wartość rynkową przedsiębiorstwa.

Bardzo ważnym aspektem analizy fundamentalnej jest wycena danej spółki. Profesjonalny inwestor powinien posiadać zdolność samodzielnego wycenienia danej spółki. Jeśli cena rynkowa spółki jest niższa od wyceny dokonanej przez inwestora, warto wówczas rozważyć zakup danej spółki.

Równie ważne może okazać się nasza znajomość danego sektora oraz konkretnej spółki. Możemy wtedy dostrzegać pewne informacje szybciej niż inni inwestorzy, a więc wyprzedzać rynek, co jest często marzeniem wielu inwestorów.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka