Co to jest CRR?

Inwestycje    
ocena

Skrót CRR jest rozszyfrowywany jako Codzienny Rejestr Rozliczeń lub Codzienne Rozliczenie Rynkowe zwane również równaniem do rynku. CRR jest systemem udostępnianym przez domy maklerskie inwestorowi, w celu kontrolowania jego codziennej sytuacji inwestycyjnej. CRR obrazuje jakie zyski otrzymał oraz jakie straty poniósł inwestor na wszystkich otwartych pozycjach danego kontraktu w danym dniu.

Co to jest CRR?

photoxpress.com

System ten pozwala na uporządkowanie zobowiązań i wpływów z inwestycji. Jest to rodzaj zabezpieczenia pozwalający na przeciwdziałanie ewentualności, gdy w czasie rozliczenia kontraktu istnieją obciążenia wynikające z otwartej pozycji przekraczające złożoną kwotę depozytu zabezpieczającego.  CRR jest mechanizmem gwarantującym wypłacalność inwestora.

Jeżeli wysokość depozytu na koncie inwestora spadnie poniżej wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego, inwestor musi pokryć różnicę i dopłacić brakującą kwotę, tak by być nadal wypłacalnym. Jeżeli więc w danym dniu inwestor na początku miał na „koncie” 1500zł, a tyle wynosi również wymagany depozyt zabezpieczający, to jeżeli straci na inwestycjach tego dnia, będzie musiał pokryć tę stratę. 

W przypadku gdy inwestor otworzył opcję i nie zamknął jej przed końcem sesji jest ona rozliczana po dziennym kursie rozliczeniowym tego instrumentu pochodnego. Jeżeli w danym dniu inwestor zarobił na danym instrumencie na saldzie jego depozytu powstaje nadwyżka, jeżeli stracił zaś na swoich inwestycjach na saldzie jego depozytu powstaje deficyt. Przykładowo jeżeli w danym dniu inwestor zamknął pozycję ze stratą, lub posiada pozycję której dzienny kurs rozliczeniowy jest dla niego niekorzystny CRR będzie ujemne, jeżeli zaś inwestor w danym dniu zamknął pozycję z zyskiem, bądź jest w posiadaniu pozycji której dzienny kurs rozliczeniowy jest dla niego korzystny CRR będzie dodatnie. Należy pamiętać, że CRR nie obrazuje zysków lub strat uzyskanych lub poniesionych od rozpoczęcia inwestycji, a jedynie zyski lub straty z danego dnia.

Inwestor może zobaczyć wartość CRR dla każdej pozycji która była otwarta w danym dniu,  CRR może być dodatnie (jeśli w danym dniu inwestor zyskał), lub ujemna (jeśli stracił na tej pozycji). CRR ujęte jest jako zysk lub strata w złotówkach. Inwestor ma też dostęp do wskaźnika pokazującego jaka jest wysokość depozytu wymaganego na dany dzień i o ile się ta wysokość zmieniła od dnia poprzedniego.

CRR pozwala inwestorowi na monitorowanie zmian w wartości jego inwestycji, jak również zapewnia mu kontrolę nad modyfikacjami zachodzącymi w obciążeniach wynikających z wysokości depozytu wymaganego. CRR jest narzędziem, które pomaga inwestorowi w podjęciu obiektywnie najlepszych dla niego decyzji, dając mu dostęp do zmian zachodzących w jego finansach w zależności od wybranych inwestycji.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka