Co to jest polisa strukturyzowana?

Inwestycje    
ocena
Polisa strukturyzowana zalicza się do szerszej kategorii produktów finansowych, które są określane jako polisy lokacyjne. Wyróżniają się one złożonym charakterem ponieważ łączą w sobie cechy ubezpieczenia na życie oraz produktu inwestycyjnego. Dlatego środki wpłacane przez klienta są dzielone na dwie odrębne części. Pierwsza z nich zostaje zainwestowana przy pomocy rozmaitych instrumentów finansowych, podczas gdy reszta kapitału pełni rolę składki w ramach konwencjonalnego ubezpieczenia na życie i dożycie.

Co to jest polisa strukturyzowana?

photoxpress.com

Preferencje podatkowe

Aspekt ubezpieczeniowy w przypadku wielu polis lokacyjnych pełni drugorzędną rolę, ponieważ pozwala uniknąć podatku od zysków z lokat kapitałowych (zwanego potocznie podatkiem Belki). Trzeba bowiem pamiętać, że rodzime prawo podatkowe w szczególny sposób traktuje wypłaty środków, które zostały zgromadzone w ramach polis ubezpieczeniowych. Artykuł 21 ustęp 1 punkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2000, Nr 14, poz. 176) wskazuje, że kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych są zwolnione z opodatkowania.

Szczególny status produktów strukturyzowanych znajduje również odzwierciedlenie na gruncie podatku od spadków i darowizn. Warto zdawać sobie sprawę, że zgodnie z artykułem 831 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) wypłaty z polis ubezpieczeniowych nie wchodzą w skład spadku. Dlatego też osoby, którym zostały uposażone przez posiadacza polisy strukturyzowanej nie musza płacić podatku od spadków i darowizn (patrz artykuł  4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 2004, nr 142, poz. 1514)

Struktura zysku …

Osoby, które wykupują produkty strukturyzowane maja na uwadze przede wszystkim perspektywę zysku, który przewyższa wyniki uzyskiwane przez konwencjonalne instrumenty finansowe.  Możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu wiąże się ze specyficzną konstrukcją inwestycyjnej części produkty strukturyzowanego. Mianowicie w jej skład wchodzą dwa oddzielne instrumenty finansowe o krańcowo różnych charakterze: obligacja (w tym wypadku obowiązek zwrotu środków wiąże się z ubezpieczeniem na życie i dożycie) oraz instrument pochodny (np. opcja). Pierwszy z nich stanowi zabezpieczenie dla zainwestowanych środków podczas, gdy zadaniem drugiego jest wypracowywanie ponadnormatywnych zysków.

W optymalnym wariancie obydwa składniki polisy strukturyzowanej generują dodatni strumień pieniężny dla klienta. W przypadku produktów strukturyzowanych wyróżnia się dwa warianty:

- produkty z pełną ochroną kapitału (oferują gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału);

- produkty bez pełnej ochrony kapitału (inwestor nie posiada gwarancji zwrotu ulokowanych środków, dlatego ostateczny wynik inwestycji może się okazać ujemny).

Polisy strukturyzowane zapewniają pełną ochronę kapitału oraz gwarantowaną stopę zwrotu (na poziomie 1%-2%). Warto wiedzieć, że minimalna wartość zysku jest istotna nie tylko wtedy, gdy instrument bazowy przynosi straty. Otóż w przypadku śmierci właściciela polisy ubezpieczyciel wypłaca jedynie pierwotną wartość kapitału oraz zagwarantowaną premię.

Omawiane produkty są zorientowane na generowanie zysków w średnim terminie (od 3 do 6 lat), dlatego traktowanie ich jak jako źródła szybkich profitów stanowi nieporozumienie. Rolę krótkoterminowego produktu strukturyzowanego pełnią natomiast polisy lokacyjne zwane potocznie polisolokatami.

Czy korzystacie z polis strukturyzowanych?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka