Co to są obligacje strukturyzowane?

Inwestycje    
ocena
Obligacji strukturyzowanych nie należy utożsamiać z typowymi instrumentami dłużnymi, które noszą podobną nazwę. Omawiane instrumenty stanowią nowinkę na rynku kapitałowym o czym świadczy fakt, że pierwsza obligacja strukturyzowana została wyemitowana w 2006 roku. W chwili obecnej warszawska Giełda Papierów Wartościowych pozwala na zakup około 40 takich instrumentów, które zostały wyemitowane przez 4 podmioty. Uwagę zwraca fakt, że aż trzech emitentów obligacji notowanych na GPW to zagraniczne banki (Deutsche Bank AG London, Barclays Bank PLC, Royal Bank of Scotland).

Zyski - możliwość, lecz nie gwarancja

Obligacje strukturyzowane (podobnie jak inne produkty strukturyzowane) opierają się na połączeniu dwóch przeciwstawnych instrumentów finansowych. Pierwszy z nich to obligacja, która cechuje się niewielkim ryzykiem i zapewnia zwrot całości lub części zainwestowanego kapitału. Papiery dłużne, które znajdują zastosowanie w przypadku produktów strukturyzowanych mają najczęściej zerokuponowy charakter. Oznacza to, że inwestor nie otrzymuje żadnych okresowych płatności przed terminem ich wykupu. Zrealizowany zysk w przypadku takiego instrumentu jest tożsamy z różnicą miedzy ceną nabycia oraz ustaloną kwota, która zostanie mu przekazana w chwili wykupu.

Drugim elementem obligacji strukturyzowanej jest jakiś instrument finansowy, który cechuje się możliwością uzyskania wyższej stopy zwrotu i większym ryzykiem. W tym względzie  panuje duża dowolność, ponieważ banki oraz instytucje emitujące obligacje strukturyzowane oferują przeróżne strategie inwestycyjne.

Najpopularniejsze warianty zakładają uzyskiwanie zysku w przypadku, gdy wzrastają ceny (lub wartości) następujących instrumentów bazowych:

a) akcje lub ich koszyki;

b) indeksy giełdowe (na przykład WIG 20, FTSE 100, S&P 500);

c) surowce oraz i koszyki;

-  metale szlachetne (na przykład złoto, srebro, pallad, platyna);

-  metale przemysłowe (na przykład cynk, miedź, ołów, glin, nikiel);

- surowce energetyczne (na przykład ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, uran);

d) produkty rolne (na przykład kawa, kakao, pszenica kukurydza, ryż);

e) kursy walutowe;

f) stopy procentowe.

Dobór instrumentu bazowe ma kluczowe znaczenie ponieważ to właśnie ten komponent w dużej mierze odpowiada za generowanie zysków. Można dość obrazowo stwierdzić, że obligacja strukturyzowana przyjmuje postać wspomnianego instrumentu bazowego, który został opakowany w formę zobowiązania zaciągniętego przez dany bank inwestycyjny.

Nieodłącznym elementem każdej obligacji strukturyzowanej jest wzór, który służy do obliczenia finalnego zysku pochodzącego z obydwu źródeł. Metody kalkulacji stopy zwrotu są dość zróżnicowane, lecz w praktyce najczęściej spotyka się dwa warianty obliczania zrealizowanych zysków:

- na podstawie średnich zmian ceny (lub wartości) instrumentu bazowego oraz uśrednionych stóp zwrotu obligacji;

- na podstawie całkowitego zysku zrealizowanego przez obligację, który zostaje pomniejszony o pewien udział procentowy.

Ochrona kapitału - tak, ale …

Warto wiedzieć, że gwarancja ochrony kapitału w przypadku obligacji strukturyzowanych może dotyczyć tylko sytuacji, w której jest ona utrzymywana przez pierwotnego nabywcę do momentu wykupu. Sprzedając taki instrument finansowy na rynku wtórnym trzeba się liczyć z możliwością uzyskanie ceny niższej od poniesionego kosztu nabycia.

Czy inwestujecie w obligacje strukturyzowane?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka