Czy obligacje są opodatkowane?

Inwestycje    
ocena

Kwestia opodatkowania zysków czerpanych z obligacji jest dość złożona, ponieważ fiskus dokonuje rozróżnień pomiędzy poszczególnymi typami tych papierów wartościowych. Z punktu widzenia opodatkowania największe znaczenie ma podział na emitowane przez Skarb Państwa obligacje oszczędnościowe oraz pozostałe papiery dłużne. Szczególny status papierów oszczędnościowych wiąże się z faktem, że Skarb Państwa przewidział dla swoich kredytodawców preferencyjne metody opodatkowania.

Czy obligacje są opodatkowane?

photoxpress.com

Obligacje skarbowe rozliczane łatwo i szybko

Osoby finansujące krajowy dług publiczny za sprawą obligacji oszczędnościowych nie muszą martwić się o formalności związane z naliczeniem, pobraniem oraz odprowadzeniem świadczenia, które jest należne fiskusowi. Wspomniane obowiązki spoczywają na banku PKO BP, który pełni rolę agenta emisji.

W związku z faktem, że rozrachunki z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych zostają dokonane w dniu sprzedaży obligacji, klient nie może wykazywać w swojej deklaracji PIT kwoty, która wynika ze sprzedaży papierów skarbowych. Informacje na temat transakcji znajdują się w formularzu PIT-8AR, który biuro maklerskie banku PKO BP wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika (do końca stycznia roku następnego). Wcześniej agent emisji musi przelać pobrane świadczenie. Fiskus wymaga, aby pieniądze znalazły się na jego koncie do 20 dnia miesiąca następującego po dacie sprzedaży obligacji.

Warto zaznaczyć, że ustawodawca wprowadził również preferencyjne zasady obliczania podstawy opodatkowania. Zostały one wyszczególnione w artykule 21 ustęp 1 punkt 119 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Stanowi on, że opodatkowaniu podlega tylko ta część odsetek, która odpowiada okresowi posiadania papieru wartościowego przez danego podatnika.

Ta zasada wymaga nieco dłuższego komentarza. Otóż, w przypadku obligacji, które oferują swojemu właścicielowi określone wpływy pieniężne w postaci kuponu, można zaobserwować okresowe wahania ceny. Wiążą się one z faktem, że po każdej wypłacie odsetek zaczyna się ich proporcjonalne naliczanie. Dlatego nabywca, który będzie chciał zakupić obligację o rocznej częstotliwości wypłat, która zapewni mu odsetki już za 6 miesięcy, zapłaci dodatkową premię w postaci naliczonych odsetek (będzie ona równa połowie przewidywanej wypłaty).

W przypadku papierów skarbowych fiskus zastosował przyjazną dla inwestora metodę naliczania podatku – jako postawę świadczenia klasyfikuje on tylko te odsetki, które narosły od chwili nabycia danego papieru.

Opodatkowanie papierów korporacyjnych - możliwe problemy

Zasada naliczania podatku, która została omówiona powyżej, niestety nie znajduje zastosowania w przypadku obligacji emitowanych przez prywatne przedsiębiorstwa. W związku z tym inwestor musi zapłacić podatek od całości narosłych odsetek (dla papierów zerokuponowych podstawą opodatkowania jest dyskonto). Obliczone świadczenie powinno zostać wykazane w odpowiednim formularzu PIT:
- PIT-36 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych);
- PIT-36L (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane wedle stawki liniowej 19%);
- PIT-38 (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej).

Czy przy obecnym opodatkowaniu obligacji, inwestycja w nie jest opłacalna? Czekamy na Wasze opinie.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka