Czy produkty strukturyzowane są bezpieczne?

Inwestycje    
ocena
Pytania o bezpieczeństwo produktów strukturyzowanych są bardzo częste. Wiążą się one z faktem, że owe złożone instrumenty finansowe zyskują coraz większą popularność. Kuszą przede wszystkim wysokimi stopami zwrotu, które pozostają marzeniem osób przyzwyczajonych do bardziej konwencjonalnych form lokowania kapitału.

Czy produkty strukturyzowane są bezpieczne?

sxc.hu

Warto pamiętać, że kategoria produktów strukturyzowanych (zwanych potocznie „strukturami”) jest bardzo szeroka i skupia instrumenty finansowe o zróżnicowanej specyfice. Są one podatne na zawirowania występujące w różnych sektorach gospodarki. Wiąże się to z faktem, że banki oferujące takie instrumenty finansowe część aktywów lokują: w akcjach przedsiębiorstw należących do różnych branż, towarach, indeksach giełdowych, surowcach energetycznych, walutach, a nawet płodach rolnych. Natężenie ryzyka, które towarzyszy konkretnej „strukturze”, jest uzależnione nie tylko od rodzaju aktywów wchodzących w jej skład. Duża rolę ogrywa również kwestia ochrony powierzonego kapitału.

Struktura, czyli dwa w jednym

Znajomość zasad funkcjonowania produktów strukturyzowanych pozwala zrozumieć zagrożenia, jakie się z nimi wiążą. Warto zatem przypomnieć, że produkt strukturyzowany składa się z dwóch klas aktywów, które są finansowane z kapitału przekazanego przez klienta:
- obligacji zerokuponowej;
- aktywu bazowego (jak już wspomniano, tę rolę mogą pełnić między innymi: akcje, indeksy giełdowe , surowce, waluty i płody rolne).

Nietrudno zauważyć, że wymienione powyżej instrumenty różnią się pod względem skali generowanego ryzyka inwestycyjnego. Właśnie ta cecha produktów strukturyzowanych stanowi o ich wyjątkowości. Mechanizm generowania zysków w przypadku tych produktów przedstawia się jak poniżej.

Przeważająca część przekazanych przez klienta środków jest lokowana w obligacji zerokuponowej (w większości przypadków odpowiada ona za 80%-90% wartości inwestycji). Wzrost wartości tego instrumentu w miarę zbliżania się terminu wykupu pozwala na zabezpieczenie praktycznie całego zainwestowanego kapitału oraz pokrycie kosztów transakcyjnych. Pozostała cześć funduszy jest lokowana w znacznie bardziej ryzykownych i zyskownych aktywach. To właśnie ta niewielka cześć kapitału odpowiada za wypracowanie zysków.

Kapitał pod ochroną?

Kwestia ochrony kapitału stanowi kluczowe zagadnienie, jeżeli chodzi o produkty strukturyzowane. Instrumenty, których wystawcy zobowiązują się do zwrotu całkowitej wartości zainwestowanych przez klienta środków, są nieporównywalnie bardziej bezpieczne. Podmioty oferujące struktury niekiedy zobowiązują się do zapewniania minimalnego poziomu zysków (1%-2%). Oczywiście zwrot całości zainwestowanej sumy wiąże się z kosztami inflacji oraz utraconych możliwość zarobku.

Czy Waszym zdaniem inwestycja w produkty strukturyzowane jest bezpieczna? Czekamy na Wasze opinie.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka