Czym jest opcja?

Inwestycje    
ocena

Opcja jest instrumentem finansowym, który daje jej nabywcy prawo, bez obowiązku do nabycia lub sprzedaży, w zależności od wybranej opcji kupna, bądź sprzedaży, danego dobra po ustalonej w chwili dokonania transakcji cenie w wyznaczonym terminie wykonania.

Czym jest opcja?

photoxpress.com

Wystawcy opcji zobowiązani są do odpowiedniego zachowania (sprzedaży lub zakupu) dobra od nabywcy opcji, jeśli wykorzysta on swoje prawa, wynikające z nabycia opcji.

Gdzie nabyć lub wystawić opcję?

Transakcje na opcjach odbywają się zarówno na rynku regulowanym, jak i nieregulowanym, tzw. OTC. Na rynku regulowanym znajdziemy następujące rodzaje opcji: opcje na akcje, towary, na obligacje i stopy procentowe, na indeksy lub na kontrakty futures. Dodatkowo na rynku pozagiełdowym istnieje możliwość nabycia opcji na stopę procentową, na waluty oraz swapy.

Ryzyko poniesienia większych strat od wniesionego wkładu początkowego

W przypadku inwestycji w opcję musimy wziąć pod uwagę możliwość poniesienia straty na poziomie wyższym od wpłaconego na początku wkładu. Zależy to oczywiście od zastosowanej strategii opcyjnej. W przypadku transakcji debit spread maksymalna strata inwestora wynieść może znacznie więcej od wniesionego wkładu, w przypadku strategii typu credit spread mieści się w granicach wpłaconego wkładu.

Kiedy zysk - kiedy strata na opcjach?

Nabywca opcji zazwyczaj realizuje ją w przypadku, gdy cena zawarta w umowie jest wyższa od aktualnej ceny rynkowej. Zysk posiadacza opcji jest więc zależny od ceny rynkowej i ceny wykonania opcji. Na opcji nie zarabia jednak wyłącznie jej nabywca. W przypadku wystawcy, zarabia on premię opcyjną, a więc cenę jaką zapłacić jej nabywca.

Jak zacząć inwestować na opcjach?

Opcje należą do instrumentów pochodnych, które w pewien sposób powiązane są z innymi instrumentami, nie zakupujemy za ich pomocą na przykład akcji danej spółki, lecz w pewien sposób obstawiamy zachowanie jej kursu. Nie dokonujemy więc transakcji kupna czy sprzedaży, lecz zajmujemy określone pozycje.

Gdy spodziewamy się, że instrument podstawowy może zdrożeć zajmujemy długą pozycję w opcji kupna poprzez jej nabycie. Nabywca ogranicza ryzyko do kwoty zapłaconej premii, zaś potencjalny zysk jest nieograniczony. Spodziewając się, że dany instrument będzie taniał nabywamy opcję sprzedaży. Potencjalny zysk ogranicza się do ceny wykonania, ponieważ cena może spaść maksymalnie do zera, natomiast poniesiona potencjalna strata może również maksymalnie wynieść kwotę zapłaconej premii.

Możemy zająć również krótką pozycję zarówno w opcjach kupna jak i sprzedaży. Wystawiamy opcję kupna, jeśli sądzimy, że dany instrument będzie taniał. Maksymalny zysk wynosi w tym przypadku wysokość premii otrzymanej za poniesione ryzyko, zaś maksymalna strata może być nieograniczona. Jeśli uważamy, że dany walor będzie drożał możemy również zająć krótką pozycję w opcjach sprzedaży, a więc wystawić taką opcję. Maksymalny zysk to również kwota otrzymanej premii, zaś maksymalna strata zawiera się w cenie wykonania.

Czy warto inwestować w opcje?

Poszczególne strategie inwestowania poprzez opcje mogą przynieść nam zyski zarówno w czasie hossy jak i bessy. Dostajemy możliwość zarabiania na spadkach, co może zwiększać coroczne stopy zwrotu z naszych inwestycji. Taki rodzaj inwestycji nie jest jednak dla każdego.

Oprócz odpowiedniej wiedzy i znajomości tego rynku potrzebne będą odpowiednie środki finansowe, dzięki którym przy zastosowaniu zasad zarządzania ryzykiem można ograniczyć poniesione straty. Pamiętać należy, że w przeciwieństwie do innych rodzajów inwestycji na opcjach możemy stracić więcej niż początkowy wkład.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka