Czym są produkty strukturyzowane?

Inwestycje    
ocena

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, które emitują zazwyczaj banki lub domy maklerskie. Ich cena jest zależna od wartości danego instrumentu bazowego (czyli wskaźnika rynkowego).

Czym są produkty strukturyzowane?

photoxpress.com

Wskaźnikami tymi są: kursy akcji, indeksy giełdowe, surowce, produkty, koszyki akcji, indeksów giełdowych, surowców a również kursy walut.  Każdy z produktów finansowych musi posiadać prospekt emisyjny, oraz "Warunki końcowe emisji".

Prosukty strukturyzowane pozwalają na zarabiane zarówno na wzorstach jak i na spadkach. Jak?

Budowa produktu strukturyzowanego

Produkty strukturyzowane zbudowane są z dwóch składników. 80 lub 90% - instrument bazowy - wpłaconych przez inwestora środków inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, takie jak na przykład obligacje zerokuponowe. Ten element odpowiada za ochronę całego kapitału. Zysk, który otrzymamy po okreslonym czasie inwestycji, odbuduje kapitał do 100%. Natomiast pozostałe 10%-20% - instrument pochodny - pracuje na dodatkowe zyski. Zazwyczaj wykupywane są za niego opcje, które są bardziej ryzykowne.

Instrument bazowy pracuje na odzyskanie inwestowanego kapitału, natomiast instrument pochodny - na dodatkowy zysk.

Rodzaje produktów strukturyzowanych

Choć instrumenty strukturyzowane dostępne na polskim rynku mają nardzo podobną budowę, mogą się różnić forma prawna. Można wyróżnić następujące produkty strukturyzowane:

1. Polisa strukturyzowana - bardzo popularny produkt. Używana jest zazwyczaj w formie polisy na życie. Zysk wypłacony w ramach takiego ubezpieczenia, kiedy dobiegnie ona końca jest wolny od podatku Belki.

2. Certyfikat depozytowy, lokata bankowa - zysk obarczony jest podatniek Belki.

3. Obligacja strukturyzowana, certyfikat strukturyzowany – produkt ten można notować na giełdzie, jest obarczony podatkiem Belki.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty – prowadzenie, a wcześniej otworzenie takiego funduszu jest czasochłonne, ponieważ aby go otworzyć musimy posiadać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Fundusz luksemburski – w Polsce możemy z niego skorzystać tylko i wyłącznie w Fortis Banku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka