Czym są produkty strukturyzowane? Co należy o nich wiedzieć?

Inwestycje    
ocena
Konstrukcja produktów strukturyzowanych z cała pewnością stanowi ich wyróżnik. Instrumenty finansowe, które należą do tej grupy, można określić jako skomplikowane. Stanowią one bowiem hybrydę kilku rodzajów aktywów o zróżnicowanej dochodowości i odmiennym poziomie ryzyka.

Czym są produkty strukturyzowane? Co należy o nich wiedzieć?

sxc.hu

Taka konstrukcja sprawia, że do obliczenia zysków z tego typu instrumentów stosuje się skomplikowane wzory matematyczne. Zarządzaniem „strukturami”-produktami zajmuje się ich emitent, dlatego klient nie ma możliwości wpływania na aktualnie stosowana strategię inwestycyjną. Takie rozwiązanie z pewnością nie usatysfakcjonuje osób, które chciałyby samodzielnie zarządzać swoimi środkami.

Bezpieczeństwo i zysk w jednym?

Produkty strukturyzowane można określić jako zestaw instrumentów finansowych o zupełnie odmiennej charakterystyce, które zostały zapakowane w jeden pakiet przez emitenta. W praktyce spotyka się różne kombinacje, jeżeli chodzi o konstrukcje struktur. Emitenci prześcigają się we wprowadzaniu wymyślnych produktów finansowych, które mają zapewniać zyski dzięki powiązaniu ich z określoną branżą (na przykład rynkiem surowców energetycznych).

We wszystkich przypadkach emitenci stosują pewien ogólny schemat produktu strukturyzowanego. Otóż, w skład takich instrumentów finansowych wchodzą dwa zasadnicze komponenty:
- obligacja zerokuponowa (reprezentuje 80%-90% inwestowanego kapitału);
- instrument bazowy (jest nabywany za resztę zainwestowanej sumy).

Pierwszy z wymienionych powyżej elementów odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych przez inwestora środków. Wiąże się to ze specyfiką obligacji. Tego typu instrumenty cechują się zwykle relatywnie niskim ryzykiem inwestycyjnym oraz niezbyt imponująca stopą zysku. W związku z tym są przeznaczone dla inwestorów, którzy preferują pasywny styl zarabiania na rynku kapitałowym.

Drugi komponent produktu strukturyzowanego odpowiada za wypracowywanie zysków. Dzieje się tak dlatego, że obligacje zerokuponowe zwiększają swoją wartość w miarę zbliżania się terminu zapadalności. Odpowiedni dobór parametrów sprawia, że pod koniec inwestycji ich cena opowiada całej kwocie pierwotnie zainwestowanego kapitału.

Jak już wspomniano, katalog instrumentów bazowych jest bardzo szeroki. W skład tej kategorii mogą wchodzić:
- akcje giełdowe;
- indeksy giełdowe;
- waluty;
- derywaty (czyli instrumenty pochodne);
- towary;
- surowce energetyczne.

Uwaga na koncentrację ryzyka

Nabywcy produktów strukturyzowanych powinni zwracać uwagę na dywersyfikację instrumentów bazowych, które wchodzą w ich skład, w przeciwnym razie może dojść do koncentracji ryzyka inwestycyjnego. Uzależnienie wyników produktu strukturyzowanego od kondycji firm należących do jednej branży lub podobnych aktywów, jest bardzo niebezpieczne. Ta kwestia nabiera szczególnego znaczenia w przypadku tych produktów, które nie gwarantują zwrotu całego kapitału po zakończeniu inwestycji.

Czy korzystaliście już z produktów strukturyzowanych? Jakie są Wasze doświadczenia?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka