Determinanty kursu walut

Inwestycje    
ocena

W aktualnych realiach gospodarczych największe zastosowanie mają systemy kursów płynnych. Są one kształtowane przez aktualną relację popytu i podaży na dana walutę, a interwencja państwa ma charakter sporadyczny.

Determinanty kursu walut

sxc.hu

Warto zauważyć, że w przypadku interwencji, które mają za zadanie obronę bieżącego kursu lub jego zmianę, instytucje państwa uczestniczą w obrocie rynkowym na takich samych zasadach jak reszta inwestorów. Oznacza to, że realizując interwencyjne transakcje zakupu lub nabycia waluty, muszą one respektować aktualne ceny. Popularyzacja płynnych kursów walutowych stworzyła dogodne warunki do prowadzenia spekulacji walutowej.

Podstawowe determinanty kursu

Z punktu widzenia inwestora forexowego najważniejszy aspektem są relacje zachodzące pomiędzy kursem danej waluty oraz aktualną kondycja gospodarcza kraju, który ją wyemitował.

W praktyce wyróżnia się kilka najbardziej istotnych czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na notowania danej waluty:

- Poziom stóp procentowych – wzrost stopy oprocentowania, która obowiązuje w danym kraju, poprawia zyskowność tamtejszych papierów dłużnych oraz lokat. To z kolei wzmaga zainteresowanie inwestorów, którzy zaczynają nabywać daną walutę. Dlatego przy stałej podaży na rynku jej kurs wzrasta.

- Tempo zmiany krajowych cen – wzrost poziomu cen sprawia, że towary, które eksportuje dany kraj stają się mniej konkurencyjne. W związku z tym maleje zainteresowanie zagranicznych importerów, którzy nabywają mniej waluty potrzebnej w rozliczeniach handlowych. Redukcja popytu przy stałej podaży oznacza spadek kursu. Wzrost cen dóbr krajowych zwiększa również zapotrzebowanie na ich odpowiedniki pochodzące z importu. Krajowi importerzy wobec tego zwiększają swój popyt na waluty obce. W efekcie waluta krajowa traci w stosunku do jednostek pieniężnych, które są emitowane przez głównych partnerów handlowych.

- Tempo wzrostu krajowej gospodarki – szybszy rozwój danej gospodarki powoduje wzrost tak zwanego importu zaopatrzeniowego dóbr i usług, które są potrzebne dobrze prosperującym krajowym producentom. W związku z tym wzrasta popyt na waluty głównych partnerów handlowych. Przy niezmienionej podaży będzie to osłabiać krajowa walutę.

- Poziom rezerw walutowych – wysoka wartość ewentualnych rezerw walutowych oznacza, że kraj jest gotowy do ewentualnej interwencji na rynku walutowym i obrony korzystnego kursu. Jest to czynnik, który stabilizuje notowania krajowej waluty.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka