Finansowanie pomostowe - co to jest?

Inwestycje    
ocena

W chwili kiedy firma decyduje się na rozpoczęcie poważnej inwestycji opartej o środki unijne, musi określić finansowanie wkładu własnego w inwestycję i zabezpieczyć zdolność kredytowania do czasu refundacji dotacji z funduszu strukturalnego. Aby uniknąć ryzyka utraty płynności finansowej można zastosować finansowanie pomostowe. Jednym ze sposobów finansowanie pomostowego jest kredyt pomostowy oferowany przez szereg instytucji, drugim zaś ubieganie się o zaliczkę na realizację projektu, z instytucji unijnych. Zaliczkę na poczet realizacji inwestycji, otrzymać możemy po złożeniu wniosku.

Finansowanie pomostowe - co to jest?

photoxpress.com

Musimy jednak pamiętać, że wypłata zaliczki może przesuwać się w czasie lub opóźniać. Środki zaś będą najczęściej przekazywane w formie refundacji na podstawie rozliczeń. Nie powinno się  więc tworzyć planu inwestycyjnego, w oparciu jedynie o ten rodzaj finansowania pomostowego. 

Drugi sposób, to staranie się o przyznawany przez banki kredyt pomostowy. Nazwany często euro kredytem czy kredytem na dotację unijną. Ta forma kredytowania, została stworzona przez instytucje finansowe z myślą o przedsiębiorcach, którzy, aby móc skorzystać z unijnych pieniędzy, muszą najpierw wydatkować środki własne.  Kredyt pomostowy ma zapewnić ciągłość realizacji inwestycji i jest on przeznaczony na finansowanie jej do czasu wypłaty dotacji. Samo finansowanie pomostowe za pomocą kredytu bankowego różni się znacznie od standardowej pożyczki skierowanej do przedsiębiorców.

Określenie czasu oczekiwania na refinansowanie przez dotacje unijne środków poniesionych na inwestycje jest bardzo trudne. Szacunkowo zwrot następuje w kilka miesięcy po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego. Zwrot otrzymamy dopiero po przedstawieniu faktur i rozliczeniu całego projektu. Jeśli koniecznym będzie wyjaśnienie wątpliwości, co do poprawności wykonania projektu, czas oczekiwania na wypłatę będzie ulegać wydłużeniu. Umowa kredytu pomostowego musi więc przewidywać taką możliwość i charakteryzować się dużą elastycznością. Powinna umożliwiać finansowanie nie tylko części objętej dotacją, ale również kosztów niekwalifikowanych stanowiących część projektu.

Harmonogram spłaty kredytu jest więc ustalany w sposób bardzo indywidualny. Na rynku dostępne będą produkty skierowane do przedsiębiorstw, samorządów wprowadzających inwestycje w oparciu o unijne środki, szpitali czy innych instytucji. Różne będą również procedury kredytowe, procedury oceny zdolności kredytowej czy formy zabezpieczenia. Ostatnimi mogą być weksel in blanco, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, przelew wierzytelności czy poręczenie.

O kredyt na inwestycje dofinansowywane ze środków unijnych można się ubiegać już przed otrzymaniem dofinansowania. Procedura otrzymania środków będzie najczęściej kilkuetapowa. Po złożeniu wniosku, wraz z wymaganymi przez bank dokumentami (w tym wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych), nastąpi analiza i wydana zostanie decyzja kredytowa. Jeśli będzie pozytywna, przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie, w instytucji wdrażającej projekt unijny. Po tym fakcie zostanie uruchomiony kredyt, a przedsiębiorca rozpoczyna inwestycję.

Pozytywnym aspektem jest fakt, że kredyt zostanie przyznany przed decyzją o przyznanie dofinansowania przez instytucję wdrażającą. Warunkiem jednak jest to, że inwestycja nie może być całkowicie rozliczona w momencie składania wniosku. Kredyty traktowane są na preferencyjnych warunkach. Jeżeli dotacja nie zostanie przedsiębiorcy przyznana, poniesione koszty nie zostaną uznane jako kwalifikowane, tym samym kredyt preferencyjny zostanie uznany za standardowy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania ze środków unijnych, klient podpisuje umowę z instytucją wdrażającą. Wypłata dotacji następować będzie w transzach, tym samym spłata kredytu w ratach. Dzieje się tak w przypadku dużych inwestycji. Jeśli do czynienia mamy z mniejszymi projektami, najczęściej wypłata nastąpi po ich zakończeniu, jednorazowo. Przedsiębiorcę mimo to, obowiązuje ustalony harmonogram spłaty rat.

Finansowanie pomostowe, przy wielu projektach jest zwyczajnie konieczne. Sposób zabezpieczenia inwestycji środkami pochodzącymi z kredytu, jest bardzo chętnie wykorzystywany nie tylko przez firmy, ale i instytucje, podmioty samorządowe i państwowe. Warto więc starając się o dotacje i kredyty pomostowe, rozważyć możliwość uzyskania tej formy pomocy, przy realizacji zaplanowanych przez nas inwestycji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka