Fundusz inwestycyjny zamknięty

Inwestycje    
ocena

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) to jedna z trzech form działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które są przewidziane przez rodzime ustawodawstwo. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546) wskazuje bowiem następujące konstrukcje prawne: wspomniane już zamknięte, otwarte (FIO) oraz specjalistyczne otwarte (SFIO). Regulacje dotyczące bezpośrednio FIZ można znaleźć w artykułach od 117 do 157 wspomnianego aktu prawnego. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że fundusz zamknięty doczekał się znacznie większej liczby szczegółowych regulacji, aniżeli FIO oraz SFIO.

Fundusz inwestycyjny zamknięty

pixabay.com

Nie dla wszystkich...

Podobnie jak pozostałe fundusze inwestycyjne FIZ funkcjonuje jako osoba prawna o wydzielonym kapitale (patrz art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku). Jego organem zarządzającym jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które funkcjonuje jako spółka akcyjna posiadająca siedzibę na terenie RP (patrz artykuły 38 oraz 39 wspomnianej ustawy). Dodatkowe wymagania wobec TFI dotyczą wartości wnoszonego kapitału początkowego (art. 49), jego poziomu w trakcie wykonywania działalności (art. 50) oraz konieczności uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności o charakterze inwestycyjnym (art. 38 ustęp 1).

Najważniejszym wyróżnikiem Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest ograniczony krąg uczestników, którzy posiadają stosowne papiery wartościowe poświadczające udział w zgromadzonych aktywach (certyfikaty inwestycyjne). Ta kwestia pozostaje w bezpośrednim związku z artykułem 117 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku, który wyznacza wysokość minimalnej wpłaty jako równowartość 40 000 € i zezwala na zbywanie certyfikatów inwestycyjnych (w ramach publicznej oferty lub obrotu zorganizowanego - na przykład GPW). Liczba wspomnianych papierów wartościowych jest co do zasady stała, a jej zmiana może być dokonana na wskutek nowej subskrypcji lub okresowego odkupu od dotychczasowych posiadaczy (tylko jeżeli jego statut tak stanowi patrz artykuł 139 ustęp 1).  Omawiane dokumenty nie są podzielne (patrz art. 121 ustęp 2)  i zawsze mogą występować jako papiery wartościowe na okaziciela. Forma imiennych certyfikatów inwestycyjnych jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy odpowiedni fundusz ma status niepubliczny (jego oferta jest skierowana do grupy mniejszej niż 100 adresatów lub nie są dopuszczony do regulowanego bądź alternatywnego systemu obrotu).

Utrudnione zbycie

Z punktu widzenia potencjalnych oraz obecnych uczestników funduszu niemałą role odgrywają obostrzenia dotyczące zbycia certyfikatów uczestnictwa. Otóż artykuł 121 ustęp 8 ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku wskazuje, że statut funduszu może ustanowić istotne ograniczenia w zbywaniu tych papierów wartościowych (uzależnienie odsprzedaży certyfikatów od zgody pozostałych uczestników lub inne restrykcje). Warto wiedzieć, że statut danego funduszu inwestycyjnego może przewidywać wariant polegający na odkupie certyfikatu ma życzenie jego właściciela, lecz nie jest to wymóg prawny (artykuł 139 ustęp 3) w przeciwieństwie do FIO oraz SFIO (patrz artykuł 82).

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka