Fundusze zrównoważone - jak inwestować?

Inwestycje    
ocena

Co to są fundusze zrównoważone i jakie przynoszą zyski? Jak inwestować w fundusze zrównoważone i o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem takiej inwestycji?

Fundusze zrównoważone - jak inwestować?

sxc.hu

Efektywne, bezpieczne i długofalowe inwestowanie w dobie globalnego kryzysu gospodarczego wymaga wnikliwej analizy koniunktury (głównie giełdowej), właściwego wyboru instrumentów finansowych i systemów finansowania oraz prowadzenia systematycznej obserwacji i analizy rynku. Skuteczność i efektywność działania inwestorów wymaga zatem specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, jak również doświadczenia i czasu. Dlatego też w celu zminimalizowania strat możliwych do poniesienia wskutek podjętych błędnych decyzji inwestycyjnych na świecie nastąpił dynamiczny rozwój różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Dzięki pośrednictwu tych instytucji inwestorzy indywidualni mają szansę efektywnego inwestowania w papiery wartościowe, podobnie jak czynią to inwestorzy z dużą wiedzą i doświadczeniem, działający „na własną rękę”.

Ze względu na globalny kryzys gospodarczy, dużą niepewność inwestowania oraz zmienność koniunktury na rynkach pieniężnych i kapitałowych inwestorzy coraz częściej poszukują efektywnych lokat dla swojego kapitału. Jednym ze sposobów efektywnego lokowania środków finansowych przez inwestorów jest inwestycja w zrównoważone fundusze inwestycyjne.

Fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjną formę lokowania kapitału dla osób, które nie posiadają albo specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów czy ekonomii albo czasu na dokonywanie analiz i podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a zamierzają skorzystać z szans zarobienia dodatkowych środków na rynku finansowym. W Polsce działalność wszystkich funduszy reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).

Zrównoważone fundusze inwestycyjne w swej istocie stanowią połączenie funduszy akcji oraz funduszy obligacji. Fundusze akcji, które określane są także mianem funduszy agresywnych, uważane są za najbardziej ryzykowne ze wszystkich funduszy. Przynoszą one ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, natomiast w czasie bessy zazwyczaj generują duże straty. Natomiast fundusze obligacji, zwane także funduszami papierów dłużnych, stanowią najbezpieczniejszy rodzaj funduszy, ponieważ inwestują one przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne, emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Fundusz taki przynosi stopę zwrotu nieznacznie wyższą niż lokaty bankowe.

Zasadniczym celem działania zrównoważonych funduszy inwestycyjnych jest stabilne i długoterminowe zwiększanie wartości aktywów poprzez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka. Fundusze tego typu starają się ograniczyć ryzyko, maksymalnie różnicując posiadany pakiet inwestycji. Budowa portfela zrównoważonego jest podobna do portfela stabilnego wzrostu z tą jednak różnicą, że fundusz zrównoważony lokuje więcej swoich aktywów w akcjach. Pozostałą część portfela stanowią zazwyczaj obligacje i bony skarbowe. Inwestycja w fundusz zrównoważony może stanowić korzystny sposób lokowania środków finansowych dla osób, które akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne i mogą powierzyć posiadane przez siebie środki na dłuższy czas.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka