Giełdy zagraniczne - jak inwestować?

Inwestycje    
ocena

Jeśli posiadasz już umiejętność inwestowania na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a chciałbyś dodatkowo zakupić akcje na giełdach zagranicznych – sprawdź, jakie to proste!

Giełdy zagraniczne - jak inwestować?

sxc.hu

W wybranych biurach maklerskich znajdziemy w ofertach kont inwestycyjnych takie, które dzięki dedykowanej platformie do transakcji na rynku akcji umożliwiają również zakup akcji na rynkach zagranicznych.

Aby rozpocząć przygodę z rynkami poza granicą kraju, warto przyjrzeć się koniunkturze poszczególnych krajów, a następnie wybrać branżę, której przyjrzymy się dokładniej. Wiedza z zakresu makroekonomii danego kraju będzie dodatkowym atutem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Gdy zdecydowaliśmy się już na daną branżę na rynku zagranicznym, warto poszukać spółek, które w naszej opinii są dobrze zarządzane, a ich wyniki finansowe rokują polepszenie się sytuacji spółki w przyszłości. Pamiętajmy kupując akcje o tym, że: KUPUJEMY PRZYSZŁOŚĆ, NIE PRZESZŁOŚĆ.

Zawieranie transakcji na rynkach obcych niczym niemal nie różni się od tych zawieranych w kraju. Musimy jednak przed wysłaniem zlecenia giełdowego przetransferować swoje środki finansowe na inną walutę. Powinniśmy w tym miejscu pamiętać, że przy jednoczesnym wzroście wartości naszego portfela w sytuacji wzrostu kursu papieru wartościowego, który zdecydowaliśmy się zakupić, wartość naszego portfela może się obniżać poprzez osłabienie waluty danego kraju! Sytuacja ta działa również w drugą – korzystną stronę – może się okazać bowiem, że zarabiamy zarówno na wzroście kursu danej akcji, jak i na wzroście waluty danego kraju. W najmniej optymistycznej wersji – tracimy w obu przypadkach.

Po przewalutowaniu swoich środków na walutę obcą możemy już dokonywać transakcji na danym rynku. Aby dokonać transakcji, musimy wysłać na giełdę odpowiednie zlecenie. W tym celu, podobnie jak ma to miejsce na krajowej giełdzie papierów wartościowych, musimy po symbolu odszukać interesującą nas spółkę, a następnie wprowadzić dodatkowe informacje w formularzu zlecenia. Wprowadzamy ilość papierów wartościowych, których chcemy sprzedać lub kupić, cenę, jeśli wybieramy zlecenie z limitem ceny lub określamy typ zlecenia bez limitu ceny. Poprawnie wypełniony formularz zlecenia wysyłamy na giełdę. Pamiętać musimy jednak, że nasze zlecenie musi spełniać warunki szczegółowego obrotu papierami wartościowymi w konkretnym kraju. Ważne jest również sprawdzenie godzin sesji w danym kraju. Przykładowo giełda na Wall Street zaczyna się dopiero pod koniec polskiej sesji na GPW.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka