Hedging walutowy

Inwestycje    
ocena

Hedging pochodzi od słowa hedge, oznaczającego w naszym języku żywopłot lub ogrodzenie. Termin ten oznacza więc pewnego rodzaju odgrodzenie się od możliwych strat.

Hedging walutowy

photoxpress.com

Hedging stosowany jest zarówno w działalności przedsiębiorstw, do zabezpieczenia się przed nagłymi zmianami cen lub kursów, oraz w działalności inwestycyjnej. W dalszej części skupimy się na tej drugiej działalności.

Strategia zabezpieczająca

Hedging w działalności inwestycyjnej ma za zadanie obronić nas przed dużymi zmianami cen papierów wartościowych. Jest więc on pewnego rodzaju strategią inwestycyjną, polegającą na doborze składu portfela, w taki sposób, aby aktywa w nim zawarte były wobec siebie przeciwnie skorelowane. Zabezpiecza to nas, przed nagłą zmianą trendu danego instrumentu ze wzrostowego na spadkowy. W takim przypadku, jeżeli nasze aktywa, a więc różnego rodzaju papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe są skorelowane przeciwnie w sytuacji odwrócenia trendu na niekorzystny traci tylko część naszego portfela, podczas, gdy druga jego część może nadal zarobkować.

Postawienie na jednoczesne wzrosty i spadki

Zastosowanie hedgingu w praktyce wygląda tak, że instrumentem pochodnym zabezpieczamy papier wartościowy. Przykładowo kupując akcje danej spółki giełdowej, jednocześnie nabywamy kontrakt na spadek danej spółki. Przy ustaleniu zleceń stop loss na odpowiednim poziomie można wtedy sposób zarabiać również na spadkach. Niestety takie działanie generuje nam jednak większe koszty realizowanych transakcji.

Jak działa fundusz hedgingowy

Fundusze hedgingowe cechuje przede wszystkim możliwość osiągania wysokich stóp zwrotu z inwestycji, szczególnie w silnych trendach spadkowych, jak i wzrostowych. Fundusz taki zarabiać może zatem zarówno w trakcie hossy, jak i bessy. Jednak możliwości zarobkowania w każdej sytuacji rynkowej wiążą się z poniesieniem znacznie większego ryzyka inwestycyjnego. Fundusz taki ograniczając ryzyko w przypadku niekorzystnej zmiany ceny danego instrumentu, równocześnie jednak ogranicza zyski, w przypadku spełnienia się pozytywnego wariantu, umożliwiającego zarobkowanie w normalnych warunkach.

Aby móc przystąpić do tego typu funduszy musimy często posiadać większe sumy środków pieniężnych, ponieważ większości z nich działa w charakterze zamkniętym. W odróżnieniu od zwykłych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu hedge nie podlegają, aż takim regulacjom dzięki czemu mogą swobodnie dobierać instrumenty finansowe w danym momencie i dowolnie je zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Z drugiej zaś strony sytuacja niesie ze sobą ryzyko braku kontroli nad nimi oraz możliwością nadużyć.

Instrumenty stosowane w hedgingu

Obracając papierami wartościowymi, stosując strategie hedgingowe możemy dokonywać krótkiej sprzedaży, wykorzystywać dźwignię finansową lub nabywać instrumenty pochodne, takie jak: kontrakty terminowe, transakcje typu swap czy opcje. Posiadając akcje danej spółki, chcąc zabezpieczyć się przed spadkiem wartości akcji tej spółki, dokonujemy krótkiej sprzedaży. Dokonując krótkiej sprzedaży zamierzamy w późniejszym terminie odkupić dane akcje po niższej cenie. W takim przypadku zysk z tej transakcji zmniejszy straty poniesione na posiadanych akcjach.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka