Ile można zarobić na obligacjach?

Inwestycje    
ocena

Zysk z inwestycji w obligacje zależny jest od wielu zmiennych. Wpływ na jego wysokość mają rodzaje zakupionych obligacji (korporacyjne, czy skarbowe), jak również sposób naliczania odsetek (zmienny lub stały).

Ile można zarobić na obligacjach?

photoxpress.com

Źródeł zarobku w tego rodzaju inwestycji może być kilka:

- różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną (czyli ceną ustalonego wykupu);

- różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży na rynku obligacji Catalyst;

- poziom oprocentowania obligacji (odsetki od obligacji płacone okresowo). 

Najmniej można zarobić na obligacjach skarbowych, obecnie Skarb Państwa emituje cztery rodzaje obligacji, obligacje 2-letnie, o stałym oprocentowaniu 4,75% rocznie, o rocznej kapitalizacji odsetek, wypłata ich następuje w momencie wykupu obligacji. Obligacje trzyletnie, o oprocentowaniu zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR6M, odsetki wypłacane i naliczane co 6 miesięcy. Obligacje czteroletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym o poziom inflacji + marża (w pierwszym roku +1,4%, w następnych latach +2,25%), odsetki naliczane i wypłacane co roku. Obligacje dziesięcioletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym o poziomo inflacji + marża (w pierwszym roku +2,4%, w następnych latach +2,75%).

Czy jest to oferta atrakcyjna w porównaniu do alternatyw dostępnych na rynku?  Stałe oprocentowanie obligacji dwuletnich na poziomie 4,75% nie jest korzystne dla inwestorów, dla których lepszą alternatywą będzie ulokowanie swoich środków na lokacie, gdyż oferta banków w lutym wg portalu bankier.pl, dawała możliwość zysku na poziomie 7% (minus podatek Belki) osobom wpłacającym depozyt w wysokości co najmniej 10 000zł. Obligacje o oprocentowaniu zmiennym wiążą co prawda zasoby inwestora na dość długi czas, ale jednocześnie chronią przez zawirowaniami na rynku, takim jak wzrost inflacji, gdyż ich oprocentowanie zawsze będzie od niej wyższe o ustanowione marże w przypadku skarbowych papierów dłużnych wykupywanych po 4 i 10 latach.

Zysk na podobnym poziomie co obligacje skarbowe zaoferują nam obligacje komunalne, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, choć Warszawa oferuje stałe oprocentowanie nawet na poziomie 6,7%, ale data wykupu wyznaczona jest na 2019 rok, więc oferta atrakcyjna z dzisiejszego punktu widzenia, nie koniecznie musi taką być za kilka lat. Zdecydowanie wyższe zyski można osiągnąć decydując się na zakup obligacji korporacyjnych. Należy jednak pamiętać o zwiększonym poziomie ryzyka związanym z taką inwestycją. Spółka może nigdy nie wykupić swoich swoich papierów dłużnych, a także mogą wystąpić problemy z terminowymi wypłatami odsetek. Takiego ryzyka prawie że nie ma w przypadku obligacji skarbowych, gdyż mało prawdopodobna jest upadłość Państwa czy miasta. Przezorność u osób decydujących się na inwestowanie na rynku obligacji, jest istotna ze względu na fakt, iż środki ulokowane w obligacjach nie są objęte zabezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Nie da się jednak zaprzeczyć, że potencjalne zyski z obligacji korporacyjnych stanowią zdecydowanie bardziej satysfakcjonującą gratyfikację dla inwestora od kilkuprocentowych odsetek oferowanych przez Skarb Państwa. Średnia rentowność brutto wszystkich obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst wyniosła 10,15% w skali roku (obliczenia Open Finance).

Zdarzają się jednak i oferty na poziomie 17-18% rocznego oprocentowania, należy jednak pamiętać że obarczone są one dość wysokim ryzykiem. Przykładowo bardzo atrakcyjna oferta ZPS KRZĘTLE, która to spółka wyemitowała obligacje z krótkim terminem wykupu wynoszącym niecałe dwa lata i oprocentowaniem stałym na poziomie 12%, miała już problemy z terminową wypłatą odsetek, co może być sygnałem dla inwestorów, że firma może nie wywiązać się z planowanego na grudzień tego roku wykupu obligacji. Jednak większość firm oferuje obligacje oparte na zmiennym oprocentowaniu i krótkim okresie wykupu, bo takie też inwestycje, jako bezpieczniejsze, preferują kupcy.

Generalnie rynek obligacji jest formą wydajniejszego pomnażania zasobów od lokat, a jednocześnie zapewnia dopływ odsetek niezależnie od sytuacji finansowej firmy (co odróżnia go od rynku akcji, gdzie dywidendy akcjonariuszom są wypłacane w zależności od dochodu spółki). Ten rodzaj inwestycji jest godny polecenie osobom które niezadowolone są z oprocentowania depozytu w banku, ale jednocześnie boją się ryzyka związanego z zakupem akcji.

Inwestujecie w obligacje? Jak wyglądają Wasze zyski? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka