Inwestowanie w fundusze luksemburskie

Inwestycje    
ocena
Omawiany typ funduszy ma wiele wspólnego z niewielkim, lecz bardzo zamożnym krajem Beneluksu. Otóż są one zarejestrowane w tym państwie ze względu na specyfikę lokalnego systemu podatkowego. Jak nietrudno się domyślić, chodzi o brak obciążeń z tytułu wypłacanych dywidend. W tej kwestii fundusze luksemburskie wykazują przewagę w stosunku do innych ofert, które wymagają wpłacania określonej części zysków na konto krajowego fiskusa. Konkretniej rzecz ujmując zryczałtowany podatek w takich przypadkach jest naliczany jako 19% uzyskanego przychodu (patrz artykuł 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku - Dz.U. 2000, Nr 14, poz. 176).

Luksemburski raj podatkowy … tylko dla dywidend

Z punktu widzenia rodzimych inwestorów, kluczowe znaczenie mają dwa akty prawne. Mowa o dyrektywach 2001/107/WE oraz 2001/108/WE, które ustanawiają specjalne zasady funkcjonowania luksemburskich funduszy inwestycyjnych na terenie całej Unii Europejskiej. Mianowicie tego typu instytucje mogą prowadzić swoją działalność na terenie wszystkich państw członkowskich bez konieczności zakładania specjalnych oddziałów czy też filii. Spore znaczenie ma również treść bilateralnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od początku 1995 roku (Dz. U. 1996, nr 110, poz. 527). Artykuł 13 ustęp 4 wspomnianego aktu prawnego stanowi, że zyski z tytułu sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego, który została zarejestrowany w Wielkim Księstwie Luksemburga zostają zwolnione z opodatkowania w myśl tamtejszego prawa podatkowego.

Bardzo liberalna polityka luksemburskiego fiskusa wobec nierezydentów sprawia, że kraj ten pełni rolę inwestycyjnego magnesu ściągającego kapitał z całej Unii Europejskiej. Rodzime prawo podatkowe przedstawia nieco inną orientację w stosunku do zysków kapitałowym o czym świadczy artykuł 30a ustęp 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Przepis ten stanowi, że zyski ze zbycia jednostek funduszy inwestycyjnych, które zostały osiągnięte na terytorium Luksemburga zostają opodatkowane w Polsce (ryczałtowa stawka 19%). Dlatego inwestor w takim przypadku musi dokonać samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym za sprawą formularza PIT-38.

Polsko-luksemburska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje znacznie bardziej korzystne uregulowania jeżeli chodzi o rozliczenie przychodów z dywidend. Artykuł 10 wspomnianego porozumienia wskazuje bowiem, że podlegają one opodatkowaniu w Polsce na zasadzie wyłączenia z progresją. Oznacza to, że zyski uzyskane za sprawą inwestycji w luksemburskie fundusze są wyłączone z podstawy opodatkowania. Trzeba jednak pamiętać, że kwota dochodu służąca do ustalenia stawki podatkowej uwzględnia wspomniane dochody z dywidend. Dlatego mogą one spowodować przekroczenie pierwszego progu podatkowego.

Nietypowe jednostki uczestnictwa

Fundusze luksemburskie mogą emitować dwa rodzaje jednostek uczestnictwa. Pierwszy z nich (akumulacyjny) przewiduje dopisywanie dochodu inwestora do bieżącej wartości waloru. W takim przypadku inwestor może zrealizować zysk tylko na drodze sprzedaży. Jednostki dystrybucyjne generują natomiast cykliczne wypłaty, które są naliczane jako procent z zysku wypracowanego przez fundusz. Powyższe rozróżnienia jest istotne ponieważ sposób uzyskiwania profitów (sprzedaż lub dywidenda)  determinuje sposób rozliczenia z rodzimym fiskusem.

Macie jakieś doświadczenia z funduszami luksemburskimi?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka