Inwestowanie w fundusze z ochroną kapitału - wady i zalety

Inwestycje    
ocena

Inwestując w instrumenty finansowe, jak już nie raz powiedziałam, nie ma gwarancji dochodowości, lub bezpieczeństwa inwestycji wynoszącego 100%. Ryzyko jest zawsze i trzeba mieć je na uwadze, zwłaszcza jeśli stawiamy pierwsze kroki na polu inwestycyjnym. Coraz popularniejsze stają się te formy inwestowania, które zmniejszają ryzyko, zwłaszcza po zawirowaniach, jakie miały miejsce w gospodarkach światowych kilka lat temu. Bolesne straty zmusiły inwestorów do szukania albo alternatywnych form inwestowania, albo tych obarczonych mniejszym ryzykiem.

Inwestowanie w fundusze z ochroną kapitału - wady i zalety

sxc.hu

Jednym z produktów zapewniających zmniejszenie ryzyka, są fundusze z ochroną kapitału, nazwa wskazuje na to, że pieniądze, które wpłacamy w taki fundusz będą nam przynajmniej zwrócone, jeśli nie uda im się zarobić.

Do wyboru mamy lokaty bankowe, obligacje skarbowe, czy bony skarbowe. Zyski nie przekraczają 5-6%, ale nasze pieniądze są bezpieczne. Możemy, idąc w drugą stronę, inwestować w akcje, opcje czy kontrakty SWAP. Zyski mogą być kilkunastokrotnie czasem nawet kilkudziesięciokrotnie wyższe, ale nikt nam ich nie zagwarantuje, jak i również nie zapewni nas że odzyskamy gotówkę.

Fundusze z ochroną kapitału to połączenie obu tych instrumentów, w taki sposób, aby zapewnić inwestorowi zawartą w nazwie ochronę. Wpłacany przez nas kapitał zostanie podzielony, w zależności od wybranej opcji, proporcjonalnie na różne instrumenty finansowe. Zarządzający funduszem, za część pieniędzy zakupi bezpieczne instrumenty, takie jak na przykład obligacje, o terminie wykupu zbliżonym do terminu zakończenia ochrony kapitału. Reszta środków przeznaczona będzie na inwestycje na przykład na giełdzie. Ochronę wartości portfela uzyskujemy utrzymując odpowiednią proporcje pomiędzy bezpieczną i ryzykowną częścią. To, w jaki sposób będzie podzielony portfel inwestycyjny, oraz w co będą inwestowane pieniądze nie jest zasadą sztywną dla każdego towarzystwa. Każdy produkt może posiadać inną konstrukcję. Mamy do dyspozycji fundusze które mogą lokować do 50% wpłacanej gotówki w agresywny sposób, są i takie, w których ten sposób inwestycji może wynosić od 0-100%. Portfel konstruowany jest najczęściej z kilkunastu rożnych produktów. (czyli zarządzający funduszem na podstawie zawartej umowy ma prawo lokować środki z dużą swobodą, dlatego tak ważnym jest śledzenie notowań, oraz uzyskiwanie informacji jak radziło sobie dane TFI na przestrzeni kilku lat).

Sama nazwa - ochrona kapitału - ma swoje ograniczenia. Istnieje ona tylko w pewnych okresach rozliczeniowych. Najczęściej kilkuletnich, rocznych, rzadziej miesięcznych. Fundusz gwarantuje nam, że na dzień 31 grudnia nie przyniesie strat, w stosunku do 31 grudnia roku poprzedniego. Wadą jest to, że realizacja ochrony kapitału wymaga od nas jako inwestorów zamrożenia części środków na dłuższy okres czasu. W fundusze z ochroną kapitału można inwestować podczas subskrypcji certyfikatów, lub na rynku wtórnym za pośrednictwem GPW. Przystąpienie do już istniejących może okazać się niemożliwe. Niemniej TFI wprowadzają nowe produkty i ogłaszają zapisy.

W 2008 roku zanotowaliśmy na polskim rynku straty funduszy z ochroną kapitału w ujęciu rocznym i półrocznym. Patrząc na notowania na dzień dzisiejszy, każdy fundusz przynosi zyski. W rozliczeniu rocznym wynoszą one od 0.88% do 13.49%. Decydując się na tę formę inwestycji powinniśmy obserwować zyski z kilku lat dla danego towarzystwa, starannie wybierać produkty które będą dla nas odpowiednie, a także partnera który poprowadzi nas przez fundusz, w postaci doradcy. Aby dobrze wybrać jakikolwiek fundusz trzeba zapoznać się z prospektami. Zawarte są w nich informacje dotyczące pełnego opisu produktu, opcji inwestowania, oraz te mówiące o zyskach lub stratach. Fundusze z ochroną kapitału to produkty przeznaczone dla mniej agresywnych inwestorów, niemniej tak jak powtarzam zawsze powinny one stanowić jedynie część całego kapitału jaki przeznaczamy na inwestycje.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka