Inwestycja w fundusze mieszane - wady i zalety

Inwestycje    
ocena

Idea funduszy inwestycyjnych pojawiła się w latach 20tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W bardzo krótkim (patrząc z perspektywy gospodarczej) okresie czasu, czyli do dziś, ta gałąź inwestycji rozrosła się w niewiarygodny sposób. Fundusze inwestycyjne są formą lokowania gotówki polegająca na zbiorowym inwestowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Do tego typu inwestycji mogą przystąpić zarówno podmioty gospodarcze, instytucje, gminy, miasta czy związki wyznaniowe, jak i osoby fizyczne. Obecnie ilość możliwości inwestowania w fundusze wymusiła podział ze względu na: obszar inwestycji, cel inwestycji, formy uczestnictwa, czy metody ustalania zysku.

Inwestycja w fundusze mieszane - wady i zalety

sxc.hu

Różnorodność funduszy jest niezliczona, i jedynie wykwalifikowany specjalista posiadający wieloletnie doświadczenie, będzie mógł pochwalić się choćby pobieżną znajomością wszystkich. Inwestowanie w jeden rodzaj funduszy jest ryzykowne, może przynieść zarówno dobre zyski, jak i w chwili załamania rynku kolosalne straty. Sposobem na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego są fundusze mieszane.

Ten rodzaj produktów inwestycyjnych, dzieli się na fundusze stabilnego wzrostu, oraz fundusze zrównoważone. Fundusze stabilnego wzrostu to te, w których udział akcji w portfelu inwestycyjnym nie przekracza 40%. Natomiast zrównoważone charakteryzują się udziałem akcji na poziomie 40%-60%. Przedstawione wyżej nazewnictwo jest stosowane z powodu ogólnie przyjętych praktyk rynkowych. Nie ma ono niestety odzwierciedlenia w polskim prawie. Czytając prospekty inwestycyjne możemy więc nie zrozumieć, lub po prostu nie wiedzieć jak odróżnić dany rodzaj funduszu. Dlatego zwłaszcza początkujący inwestor, powinien kapitał powierzyć dobrze dobranemu doradcy.

Portfel funduszy mieszanych składa się więc uśredniając w 50% z akcji, w 50% z innych papierów wartościowych takich jak na przykład obligacje. Ten sposób inwestowania zmniejsza ryzyko. Dzieje się tak dlatego, iż w chwili kiedy mamy do czynienia z dużymi spadkami kursów na giełdzie, wzrasta liczba umorzeń jednostek uczestnictwa (inwestorzy ze strachu wycofują środki) ponieważ fundusz jest obowiązany wypłacić środki przedsiębiorcom, zaczyna sam wysprzedawać akcje. Powoduje to dalszy spadek ich ceny, i powiększenie strat. Podczas gdy inwestujemy w fundusze mieszane, ryzyko jest mniejsze. W momencie spadków cen akcji, fundusz mieszany do wypłaty środków wycofującym się inwestorom używa pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży obligacji, czy innych papierów wartościowych będących w portfelu inwestycyjnym, w ten sposób zmniejszając ryzyko tendencji spadkowej. Ma to jeszcze jedną zaletę, w porównaniu z funduszami akcyjnymi, fundusze mieszane nie pozbywając się akcji podczas kiedy ich ceny spadają, mogą liczyć na płynność finansową, a także na wzrost ich cen w przyszłości. W ogólnym rozrachunku relacja stopy zwrotu do ryzyka będzie korzystna.

Najbezpieczniejsza formą funduszy są te, dotyczące zakupu papierów wartościowych, jednak zyski z tego typu inwestycji są raczej niewielkie. Inwestowanie w akcje może przynieść, w zależności od sytuacji, albo kolosalne zyski, albo kolosalne straty, Dlatego nie każdy będzie zainteresowany poniesieniem takiego ryzyka. Połączenie inwestycji w akcje (przynoszących profity lub nie) z inwestowaniem w bony i obligacje skarbowe, papiery dłużne przedsiębiorstw o wysokim poziomie inwestycyjnym, pozwala na redukcję ryzyka. Przyczynia się do tego także niski współczynnik korelacji pomiędzy jednymi a drugimi.(akcjami czy obligacjami).

Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja, nawet ta wydająca się z pozoru bezpieczną, niesie za sobą ryzyko. W przypadku funduszy mieszanych nie jest ono związane jedynie z inwestowaniem w akcje, których wartość zależy od rozwoju gospodarki czy spółek giełdowych. Fundusze stabilne też obarczone są ryzykiem z powodu zależności od gospodarki a także rynku długu. A ten może przynieść nam straty, na przykład w chwili kiedy wzrastają stopy procentowe. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla inwestora, jest łączenie kilku różnych form inwestowania. Nie ograniczanie się do jednego jedynie rodzaju. Portfel inwestycyjny powinien być równo podzielony pomiędzy kilka różnych form lokowania gotówki. Pozwoli to zniwelować straty z jednego, zyskami z drugiego, a co za tym idzie zmniejszy ryzyko utraty płynności finansowej, czy bankructwa.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka