Jak kupić obligacje?

Inwestycje    
ocena

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników rynku kapitałowego obrót obligacjami podlega wielu regulacjom prawnym. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420) określa na mocy artykułów 2 i 3, które podmioty mogą emitować tego typu papiery wartościowe. Do wspomnianej grupy zalicza się między innymi: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, spółki kapitałowe (sp. akcyjna, sp. z.o.o) oraz komandytowo-akcyjne i jednostki samorządu terytorialnego. Okazuje się, że status prawny emitenta wpływa znacząco na sposób nabywania konkretnych pakietów obligacji.

Jak kupić obligacje?

pixabay.com

Obligacje skarbowe - u agenta emisji

Osoby zamierzające nabyć obligacje skarbowe znajdują się bez wątpienia w najbardziej dogodnym położeniu, albowiem dostępność tych walorów przewyższa wszystkie inne alternatywne papiery dłużne. Zresztą trudno się dziwić, że ustawodawca poświęcił wiele uwagi kwestiom dystrybucji obligacji skarbowych skoro stanowią one jeden ze sposobów finansowania chronicznych niedoborów w państwowej kasie.  

Warto wiedzieć, że Ministerstwo Finansów wyznaczyło jeden z rodzimych banków jako tak zwanego agenta emisji obligacji skarbowych. Mowa o banku PKO BP, który począwszy od 2003 roku prowadzi ponad 1000 Punktów Sprzedaży Obligacji (PSO), które są rozmieszczone równomiernie na obszarze całego kraju.  Co istotne w ramach PSO istnieje również możliwość tak zwanej odmiejscowionej obsługi. Oznacza to, że klient może składać dyspozycje  dotyczące nabycia lub zbycia obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji skarbowych. Osoby pragnące unikając wizyty w oddziale banku mogą natomiast złożyć zamówienie na wspomniane papiery skarbowe za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Co istotne agent emisji obligacji nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu transakcji, co sprawia, że cena nominalna oferowanych papierów wartościowych stanowi jedyny wydatek.

Warto wiedzieć, że obligacje skarbowe mogą być nabywane na giełdzie. Dotyczy to jednak tylko tak zwanych papierów rynkowych o terminie wykupu trzech lat. Pozostałe typy dostępnych aktualnie obligacji (dwuletnie, czteroletnie, dziesięcioletnie) mają bowiem status oszczędnościowy, co na mocy prawa eliminuje je z obrotu giełdowego.

Wymagany rachunek maklerski…

Inwestorzy zainteresowani nabywaniem pozostałych typów obligacji musza się liczyć z koniecznością otwarcia oraz obsługi rachunku maklerskiego w jednej z instytucji finansowych.  Taka decyzja wiąże się zwykle z koniecznością uiszczania opłaty stałej z tytułu prowadzenia wspomnianego rachunku oraz prowizji, które są naliczane z zależności od kwoty dokonywanych transakcji. W zamian inwestor zyskuje możliwość swobodnego wyboru spośród obligacji notowanych na wyspecjalizowanym rynku papierów dłużnych – Catalyst.

Za jego pośrednictwem można nabyć różnorakie obligacje korporacyjne, spółdzielcze lub komunalne. Rynek ten jest prowadzony za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, co gwarantuje bezpieczeństwo i rzetelność obrotu. Trzeba jednak brać pod uwagę, że papiery wierzycielskie, które można nabyć w ramach rynku Catalyst cechują się zróżnicowanym poziomem zyskowności (i ryzyka). Można tutaj wskazać chociażby niektóre obligacje korporacyjne kuszące sporym oprocentowaniem. Trzeba jednak pamiętać, że mało doświadczony inwestor zwykle nie jest w stanie oszacować realnego poziomu ryzyka, które towarzyszy takim papierom wartościowym.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka