Jak obliczyć podatek Belki?

Inwestycje    
ocena

Popularny podatek Belki, o którym tak głośno w ostatnich miesiącach, to nic innego jak podatek od zysków kapitałowych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem bank, który nalicza nam odsetki na kontach oszczędnościowych i lokatach, opłaca również podatek od zysków kapitałowych, pobierając go nam z konta, pomniejszając tym samym wypłacony zysk.

Jak obliczyć podatek Belki?

photoxpress.com

Aktualne przepisy dotyczące naliczania podatku Belki

Od wielu lat w Sejmie toczyła się dyskusja nad zniesieniem podatku Belki. Każdy kolejny rząd obiecywał w czasie wyborów jego usunięcie. Polityków wyprzedziły jednak banki, które wprowadziły popularne dziś lokaty antybelkowe, których działanie opiera się na takim wykorzystaniu sposobu obliczania podatku, aby podatek wyniósł 0 złotych. Kryzys gospodarczy na świecie spowodował jednak, że w chwili obecnej chcąc zwiększyć wpływy do budżetu państwa trwają prace nad zmianami sposobu obliczaniu. Po wprowadzeniu zmian nie będzie możliwe już uniknięcie tego podatku.

Zatem zamiast usunąć podatek politycy zaserwują nam niedługo brak możliwości uniknięcia jego płacenia. Zanim jednak dojdzie do zmian, obowiązują nas obecnie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. W powyższej ustawie art. 30a reguluje, kategorie przychodów, od których pobiera się 19 procentowy podatek w formie zryczałtowanej, którego płatnikiem jest bank. Do tych kategorii należą między innymi odsetki od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach oraz lokatach bankowych.

Podwójne zaokrąglenie wyliczonej kwoty jako główna zasada obliczania podatku Belki

Wpłacamy przykładowo na 2-miesięczną lokatę oprocentowaną 6,75% w skali roku 1 000 zł. Do obliczeń zakładamy, że czas trwania tej lokaty wynosi 61 dni. Od kwoty 1000 zł należą nam się po zakończeniu lokaty odsetki w kwocie 11,28 zł, które bank dolicza do kwoty naszej lokaty.

Dla potrzeb wyliczenia podatku od zysków kapitałowych kwotę tę należy zaokrąglić do pełnych złotych, w sposób następujący:

- odsetki po przecinku poniżej 50 groszy zaokrąglane są do pełnej złotówki w dół;

- odsetki po przecinku od 50 groszy wzwyż zaokrąglamy do pełnej złotówki w górę.

W naszym przypadku podstawę do obliczenia podatku stanowić będzie kwota 11 zł. Od tej kwoty należy obliczyć 19% podatek, który wynosiłby 2,09. W tym momencie następuje jednak ponowne zaokrąglenie kwoty do pełnej złotówki w identyczny sposób jak powyżej. Kwota podatku pobrana i opłacona przez bank wyniesie więc po zaokrągleniu 2 złote. Otrzymamy więc 11,28 zł odsetek oraz pobrane zostanie z naszego konta 2 zł podatku. Nie rozliczamy tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Możliwość uniknięcia podatku Belki

Banki szybko znalazły rozwiązanie na uniknięcie płacenia podatku przez swoich klientów, wprowadzając do oferty konta lokaty, których dzienna kapitalizacja sprawia, że obliczony podatek wyniesie 0 zł.

Jak to działa?

Wpłacamy 14 000 złotych na oprocentowaną w skali roku na poziomie 5,50% lokatę jednodniową. Bank codziennie naliczy odsetki i przedłuży lokatę o kolejny dzień. Dzienne odsetki wyniosą w tym przypadku 2,11 zł. Kwotę tę w celu wyliczenia należnego podatku zaokrąglamy do 2 zł, z których obliczamy podatek. Kwota podatku wyniesie 0,38 zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zaokrąglane są do 0 zł podatku do zapłaty. W ten sposób unikniemy podatku do momentu wprowadzenia zapowiedzianych zmian w ordynacji podatkowej.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka