Jak zacząć inwestować?

Inwestycje    
ocena

Każdy inwestor, który zamierza zainwestować posiadane przez siebie środki finansowe, powinien przede wszystkim odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: ile zamierza zyskać i jaki horyzont czasu bierze pod uwagę oraz … ile może stracić. Z tym pytaniem oraz wysokością środków finansowych, które mogą być przeznaczone na inwestycje, wiąże się bowiem wybór odpowiedniej strategii inwestowania.

Jak zacząć inwestować?

sxc.hu

Inwestorzy poszukują różnych sposobów zmniejszenia ryzyka, które zawsze wiąże się z inwestowaniem na rynku kapitałowym lub wymagają odpowiedniej rekompensaty za zwiększone ryzyko w postaci wyższych zysków. To, co należy podkreślić, mówiąc o sposobach inwestowania - nie ma jednej sprawdzonej, optymalnej strategii inwestycyjnej, która może być z powodzeniem zastosowana przez wszystkich inwestorów. Inwestorom, którzy zamierzają w bezpieczniejszy sposób ulokować swoje środki finansowe, warto poradzić inwestowanie w obligacje, ponieważ daje ono inwestorowi gwarancję otrzymywania stałego dochodu. Natomiast dla inwestorów, których interesuje większy zwrot z zainwestowanego kapitału w krótszym czasie, należałoby zaproponować inwestycje w akcje. W przypadku akcji inwestor uzyskuje zmienny dochód obciążony ryzykiem, ponieważ na dochód z akcji składa się nie tylko dywidenda (która nie zawsze wypłacana jest regularnie przez wszystkie spółki), lecz także zysk (lub strata) wynikający z różnicy między ceną zakupu akcji a ceną jej sprzedaży.

Innym sposobem inwestowania jest ulokowanie środków finansowych w fundusze inwestycyjne. Lokowanie środków finansowych w fundusze warto poradzić tym osobom, które zamierzają pomnożyć swoje oszczędności, ale ze względu na brak wiedzy lub czasu na prowadzenie własnych analiz, mogą powierzyć swoje środki pieniężne specjalistom od inwestowania, czyli funduszom inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny stanowi bowiem instytucję zbiorowego inwestowania, której działalność polega na lokowaniu powierzonych mu przez uczestników funduszu środków pieniężnych w różnego rodzaju instrumenty dostępne na rynku kapitałowym.

Każdy fundusz inwestycyjny ma obowiązek zadeklarowania w swoim statucie celu swojej działalności, którym jest pomnażanie oszczędności powierzonych przez tzw. powierników oraz określeniu swojej ogólnej strategii inwestowania, tj. uściślenia, w jakie papiery wartościowe zamierza on inwestować, tj. w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje itd. Dzięki takim zapisom statutowym inwestor powierzający swoje środki finansowe danemu funduszowi inwestycyjnemu może w prosty sposób - bez posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów czy ekonomii - przewidzieć, na jakie zyski może liczyć i jakich zagrożeń może się obawiać. Środki pieniężne wpłacane przez uczestników do funduszu zostają przeliczone na tzw. jednostki uczestnictwa, które stanowią podstawę prawną do partycypacji w osiągniętych zyskach. Posiadane przez inwestora jednostki udziałowe mogą być w każdej chwili na jego życzenie odkupione przez fundusz po aktualnie obowiązującej cenie rynkowej.

Inwestujecie? Jak zaczęła się Wasza przygoda z inwestowaniem? Czekam na Wasze komentarze.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka