Jak zmniejszyć podatek giełdowy dzięki stratom z lat poprzednich?

Inwestycje    
ocena

W zależności od sytuacji rynkowej w poszczególnych okresach w ciągu roku kalendarzowego, inwestując na giełdzie może zarobić lub też stracić. W przypadku zarobku płacimy podatek dochodowy. Co w przypadku, gdy w ciągu roku kalendarzowego nasza inwestycja giełdowa przyniosła stratę?

Jak zmniejszyć podatek giełdowy dzięki stratom z lat poprzednich?

photoxpress.com

Strata giełdowa z całego roku podatkowego stanie się podstawą do obniżenia podatku w latach następnych. Aby tego dokonać, należy w rozliczeniu rocznym PIT-38 wykazać stratę zgodną z faktycznie poniesioną. PIT-38 musimy wypełnić zgodnie z otrzymanym od naszego biura maklerskiego PIT-em.

Po rozliczeniu straty, będzie ona obniżać podatek od zysków giełdowych w latach kolejnych. Są jednak pewne zasady zmniejszania podatku stratami wcześniejszymi.

Po pierwsze, straty wykazane w roku bieżącym obniżają dochód z inwestycji giełdowych tylko w pięciu kolejnych latach podatkowych. W praktyce oznacza to, że jeżeli rok 2011 przyniósł nam stratę, to odjąć ją od dochodów będziemy mogli w latach 2012-2016.

Po drugie, maksymalne obniżenie dochodu do opodatkowania w ciągu jednego roku kalendarzowego może stanowić połowę straty poniesionej w poprzednim okresie. Oznacza to, że jeśli ponieśliśmy stratę w danym roku, to w kolejnych będziemy mogli odjąć sobie w ciągu jednego roku rozliczeniowego połowę wartości tej starty. Kolejną część starty możemy odjąć w kolejnych latach.

Przykład: w roku 2011 ponieśliśmy stratę 2000 zł. W kolejnym roku 2012 zarobiliśmy 320 zł – jest to nasz dochód do opodatkowania. Zmniejszamy dochód o 320 zł, pozostała strata do rozliczenia w kolejnych latach pozostanie na poziomie 1680 zł, zaś dochód do opodatkowania za rok 2012 wyniesie 0 zł, a więc nie zapłacimy podatku.

W roku 2013 zarobimy przykładowo 1200 zł. Nasz dochód nie zmniejszymy jednak do zera, ponieważ możemy zmniejszyć dochód tylko o połowę poniesionych strat, w naszym przypadku będzie to połowa z kwoty 2000 zł, a więc obniżamy dochód o 1000 zł. Nasz dochód do opodatkowania za 2013 rok wyniesie zatem 200 zł. Pozostała do rozliczenia strata wyniesie 680 zł.

W roku 2014 oraz 2015 nie inwestowaliśmy na giełdzie. Rok 2016 będzie ostatnim rokiem, w którym dochód będzie mógł być pomniejszony o pozostałą do rozliczenia stratę w wysokości 680 zł. Jeśli zatem w roku 2016 zarobimy 680 zł, nasz dochód dla celów podatkowych zostanie zmniejszony do zera i nie zapłacimy podatku. Jeśli nasz zysk przewyższy kwotę 680 zł, zapłacimy podatek liczony od nadwyżki dochodu nad kwotę 680 zł. W przypadku zarobku na niższym poziomie niż 680 zł podatku również nie zapłacimy, jednak nie zmniejszymy dochodu z tytułu poniesionej starty w roku 2011 w kolejnych latach, bowiem minie właśnie 5 lat od chwili wykazania straty.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka