Kontrakty terminowe - informacje

Inwestycje    
ocena

Czym są kontrakty terminowe? Dla początkujących inwestorów mogą wydawać się z początku zbyt skomplikowane. Ta porada pomoże im zrozumieć, czym są kontrakty oraz jak na nich zarabiać.

Kontrakty terminowe - informacje

photoxpress.com

Kontrakty terminowe to jedne z dostępnych na rynku instrumentów finansowych. W odróżnieniu od rynku akcji czy obligacji przedmiotem obrotu nie są tu papiery wartościowe, lecz umowy potwierdzające zawarcie transakcji w przyszłości. Już w chwili zawarcia takiej umowy określamy cenę transakcji, którą zrealizujemy później. Kontrakt terminowy jest więc umową, którą zawierają dwie strony: kupujący i sprzedający. Przedmiotem umowy jest kupno bądź sprzedaż określonych walorów w określonym czasie w przyszłości, po ustalonej cenie.

Decydując się na rozpoczęcie inwestycji na rynku kontraktów terminowych, podejmujemy decyzję o zajęciu długiej bądź krótkiej pozycji. Pozycja długa to kupno kontraktu, zaś krótka – jego sprzedaż. W transakcjach na instrumentach pochodnych, aby sprzedać dany instrument, nie trzeba go posiadać. Aby zamknąć pozycję krótką, musimy go jednak później odkupić, a nasz zarobek to ewentualna różnica w cenie.

Zarówno pozycję krótką, jak i długą możemy więc zamknąć poprzez dokonanie przeciwnej transakcji lub też odczekać do czasu wygaśnięcia kontraktu, wówczas pozycje zostaną zamknięte, a system rozliczy ewentualne zyski lub straty.

Wśród kontraktów terminowych wyróżniamy kontrakty forward oraz futures.

Forward to kontrakt, w którym każdorazowo strony uzgadniają między sobą cenę kontraktu, jego wielkość, termin i miejsce wykonania czy sposób dostawy. W tego typu kontraktach dochodzi do rzeczywistej wymiany towarów, na które kontrakt został zawarty.

W przypadku kontraktów typu futures warunki są uogólnione dla wszystkich uczestników obrotu. Cena takiego kontraktu ustalana jest na giełdzie i nie dochodzi do fizycznego przekazania przedmiotu transakcji.

Aby zarabiać na kontraktach, musimy dobrze przewidywać przyszłe zachowania cen danego instrumentu. Jeśli otworzymy pozycję krótką, obstawiamy spadek wartości ceny umówionego instrumentu (akcji, indeksu, surowców). Jeśli ich cena rzeczywiście spadnie, wówczas zarabiamy, jednak jeśli pójdzie w górę – stracimy, ponieważ błędnie określiliśmy zachowanie się rynkowe ceny.

Pamiętać należy, że w przypadku kontraktów nasza ewentualna strata może być wyższa od posiadanego kapitału początkowego, który zainwestujemy. Warto więc przed podjęciem takiej transakcji zastanowić się, czy jesteśmy na tyle doświadczonymi inwestorami, aby poradzić sobie na tym rynku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka