Kto może emitować obligacje?

Inwestycje    
ocena

Obligacje to papiery wartościowe, w którym osoba, która je wypuszcza (emitent) zawiera formułę, że jest dłużnikiem wierzyciela (obligatariusza) i poświadcza, że spełni okreslone świadczenia, które wynikają z obligacji. Ten, który emituje obligacje zaciąga pożyczkę, kupujący z kolei jest osobą, która te pieniądze pożycza.

Kto może emitować obligacje?

photoxpress.com

Po jakimś czasie następuje skup obligacji. Informacja na temat terminu i sposobu wykupu obligacji są podawane w dokumencie informacyjnym lub jego w odpowiedniku.

Rodzaje obligacji

Można mówić o trzech rodzajach obligacji. Są to obligacje skarbowe (rządowe), komunalne (municypalne) oraz obligacje podmiotów prywatnych. Obligacje rządowe emitowane są przez Skarb Państwa. Z kolei obligacje komunalne emitują samorządy terytorialne (np. gminy). Obligacje podmiotów prywatnych (fizycznych i prawnych), to na przykład obligacje przedsiębiorstw.

Okres wykupu

Podstawowym kryterium podziału jest okres do końca którego emisariusz wykupi obligacje. Pod względem okresu wykupu obligacje możemy podzielić na trzy grupy: te które mają termin do jednego roku (krótkoterminowe), od jednego do pięciu lat (średnioterminowe), powyżej pięciu lat (długoterminowe) a również obligacje wieczyste, które nie posiadają terminu wykupu , ich posiadacze otrzymują odsetki, zwane rentą wieczystą.

Kto dokładnie emituje obligacje?

Obligacje mogą być emitowane zarówno przez podmioty państwowe jak i prywatne. Obligacje mogą emitować:

- gminy;

- powiaty;

- województwa;

- również związki powyższych jednostek (gnminy, powiaty, województwa);

- podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą;

- podmioty, które posiadają osobowość prawną;

- podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, posiadające osobowowść prawną;

- podmioty posiadające osobowość prawną, które posiadają upoważnienie do ich emitowania na podstawie określonych ustaw;

- spółki komendytowo-akcyjne.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka