Lokata z funduszem czy fundusz i lokata?

Inwestycje    
ocena

Podstawowymi aspektami różnicującymi lokatę i fundusz jest poziom bezpieczeństwa i poziom potencjalnych zysków. Jak to zazwyczaj w życiu bywam lokata jest bezpieczna, lecz zazwyczaj jej oprocentowanie nie oddala się za bardzo od poziomu inflacji, zaś fundusze potencjalnie mogą przynieść duży zysk, jednak zainwestowane w nie środki mogą również ulec skurczeniu, a czasem wręcz mogą przepaść, gdyż nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata z funduszem czy fundusz i lokata?

pixabay.com

Na rozdrożu tych dwóch form pomnażania pieniędzy następuje również starcie interesów banków i klientów. Dla klientów najbardziej opłacalną opcją jest wysoko oprocentowana lokata, która obciąża banki obowiązkiem oddania pozyskanego kapitału z odsetkami, czyli całkowite ryzyko jego utraty leży po jego stronie. Dla banku najatrakcyjniejsze jest zakładanie funduszy inwestycyjnych, które pozwalają uzależnić zysk klienta od tego, co wypracują jego pieniądze, a ewentualna strata części lub całości kapitału również odbijałaby się tylko na jego portfelu.

Na styku tych dwóch interesów banki postanowiły utworzyć kompilację lokaty i funduszy. Czy jednak jest to korzystna mieszanka, czy też bardziej opłacalne jest zainwestowanie pieniędzy oddzielnie w fundusz i lokatę nie powiązane ze sobą? Odpowiedź na to jest prosta, należy przeanalizować przedstawione oferty i ich możliwość wykorzystania w stosunku do posiadanych zasobów i oczekiwań. Generalizując, można zauważyć pewne tendencje rządzące produktem bankowym jakim jest połączona lokata z funduszem. Banki raczej dążą do ściągnięcia klientów posiadających spore środki do zainwestowania, osoby posiadające kilka lub kilkanaście tysięcy złotych mogą oczekiwać lepszej oferty, od tych chcących zainwestować kilkaset złotych. Należy również zwrócić uwagę na okres na który zakładana jest lokata. Mimo, że oprocentowanie może  być atrakcyjne w skali roku, to istnieje szansa, że pieniądze można na niej trzymać tylko przez 3 albo 6 miesięcy. 

Dodatkowo podział procentowy  wpłaconych środków pomiędzy depozytem a funduszem może nie być zależny od klienta, lecz ustalany jest z góry i najczęściej dzielony jest tak by jak największe zasoby zostały ulokowane w funduszu. Kolejną inklinacją widoczną w przypadku tego produktu jest ograniczona możliwość wyboru funduszu, w niektórych przypadkach ulokowanie kapitału w tej formie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na inwestycję w jeden tylko wybrany przez bankierów fundusz, bez możliwości jego zmiany. Wycofanie zaś środków z funduszu przynoszącego straty będzie powodowało zerwanie lokaty, czyli będzie skutkowało utratą części lub całości odsetek. Może również powodować konieczność poniesienia opłat z tytułu sprzedaży jednostek funduszu, dlatego w momencie podpisywania umowy w banku należy ustalić jakie są opłaty manipulacyjne w części inwestycyjnej.

Czy każda zmiana funduszu (jeżeli istnieje taka możliwość) będzie się wiązała z opłatą i czy samo nabycie jednostek funduszu również pociąga za sobą jakieś koszty. Warto także zwrócić uwagę w jaki rodzaj funduszu będzie inwestowany kapitał, najbezpieczniejszymi typami są fundusze obligacji i fundusze pieniężne, zaś najbardziej ryzykowne są fundusze akcji, choć potencjalnie przynoszą one również największe profity.  Analizując opisane aspekty omawianego produktu widocznymi stają się korzyści wypływające z ulokowania środków na niepowiązanej lokacie i funduszu. Przede wszystkim dowolny wybór funduszu i jego charakteru (bezpieczny, czy też bardziej ryzykowny), swoboda przenoszenia kapitału pomiędzy poszczególnymi funduszami bez ryzyka utraty odsetek od lokaty, wybór oferty pozwalającej na zminimalizowanie opłat manipulacyjnych związanych z funduszem.

Oczywiście nie należy z góry zakładać, że oferta lokaty z funduszem nie jest atrakcyjna, zawsze warto przeanalizować przedstawioną propozycję i sprawdzić, czy jest ona potencjalnie bardziej korzystna od rozdzielnego lokowania pieniędzy w lokacie i w funduszu. Przykładowo dla osób nie lubiących ryzyka połączenie tych produktów będzie atrakcyjne w sytuacji gdy środki inwestowane w fundusz będą lokowane w papiery dłużne, nawet jeżeli będzie to się wiązało z niższym oprocentowaniem lokaty, zaś dla klientów preferujących zysk kosztem większego ryzyka, rozwiązaniem będzie wysoko oprocentowana lokata i dość ryzykowny rynek akcji. Niezależnie od podjętej decyzji trzeba pamiętać, że konieczne jest określenie swoich priorytetów.

A jaka jest Wasza opinia? Którą opcję byście wybrali? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka