Na czym polega inwestowanie w surowce?

Inwestycje    
ocena
Znaczący wzrost cen strategicznych surowców zazwyczaj wywołuje spustoszenie w portfelu statystycznego obywatela. Istnieje jednak sposób, który pozwala na umiejętne wykorzystanie trendów panujących na rynku surowcowym. Mowa o inwestycji w określone surowce, która stanowi interesująca alternatywę dla konwencjonalnych form lokowania funduszy. Do wzrostu zainteresowania rynkiem surowcowym przyczyniły się opublikowane rząd dwoma laty dane liczbowe, które wskazywały, że w trakcie pierwszej dekady XXI wieku zapewnił on największą stopę zwrotu dla amerykańskich inwestorów (ponad 250 %, według agencji Bloomberg).

Interesująco przedstawia się porównanie wyników wspomnianego rynku surowcowego ze zdywersyfikowanym portfelem akcji, który pod koniec 2009 roku był wart mniej, aniżeli dziesięć lat wcześniej. Spektakularna stopa zwrotu z inwestycji surowcowych była związana z dwoma decydującymi czynnikami. Pierwszy z nich to postępujący wzrost zapotrzebowania surowcowego ze strony krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki). Drugi aspekt był związany z długoterminowym osłabieniem kursu dolara, który pełni rolę kluczowej waluty rozliczeniowej dla rynku surowcowej.

Od aluminium do złota …

Grupa surowców inwestycyjnych odznacza się sporym zróżnicowaniem. Można ja podzielić na mniejsze podgrupy:

- metale szlachetne (na przykład złoto, srebro, pallad, platyna);

- metale przemysłowe (na przykład cynk, miedź, ołów, glin, nikiel);

- surowce energetyczne (na przykład ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, uran).

Ze względu na zróżnicowane cechy, każdy surowiec posiada swoją specyfikę inwestycyjną. O ile można dokonać fizycznego nabycia metale szlachetne (np. złoto, platyna) o tyle trudno wyobrazić sobie fizyczne składowanie innych surowców (np. uranu) przez inwestora prywatnego. Rozwój rynku finansowego znacznie ułatwia zadanie osobom, które są zainteresowane inwestycjami w surowce inne niż metale szlachetne. Pierwszy (bardziej bezpośredni) sposób polega na wykorzystaniu kontraktów terminowych na dane surowce, które obecnie stanowią nieodzowny element oferty giełd towarowych.

Specyfika surowcowych kontraktów futures (brak fizycznej dostawy towaru, możliwość stosowania wysokich wartości dźwigni finansowej) sprawia, że stanowią one najbardziej wygodną opcję dla inwestorów pragnących dokonywać samodzielnych wyborów. Osoby, którym obce są arkana inwestycji giełdowych mogą natomiast skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych brokerów. Oferują oni fundusze inwestujące w surowce oraz odpowiednie lokaty strukturyzowane. Od pewnego czasu coraz większym zainteresowaniem rodzimych inwestorów cieszą się tak fundusze hedgingowe rynku surowcowego, które oferują ponadprzeciętne zyski w zamian za podwyższony poziom ryzyka.

Polski rynek surowcowy w powijakach …

Rodzimi inwestorzy prywatni posiadają ograniczone możliwości samodzielnego lokowania swych środków w surowcach z uwagi na fakt, że Warszawska Giełda Towarowa S.A (WGT S.A.) wciąż nie uzyskała zgody Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie terminowego rynku towarowego. Wedle założeń miał być on zarządzany przez osobną spółkę Polski Rynek Terminowy, która należy do WGT S.A. W związku z tym faktem zwolennicy inwestowania w metale przemysłowe i surowce energetyczne dysponują dwoma wariantami. Pierwszy z nich  polega na lokowaniu środków w akcjach należących do spółek surowcowych, które sa notowane na warszawskim parkiecie (np. KGHM, ORLEN). Doświadczeni inwestorzy mogą natomiast pokusić się w zawieranie transakcji na zagranicznych giełdach towarowych za pośrednictwem polskich domów maklerskich lub inwestowanie w produkty strukturyzowane, które są oparte na surowcowym instrumencie bazowym.

Czy inwestujecie w surowce?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka