NewConnect - informacje

Inwestycje    
ocena

NewConnect jest popularną formą alternatywnego obrotu akcjami. Jest to zorganizowany rynek Giełdy Papierów Wartościowych, który prowadzony jest jednak poza rynkiem regulowanym.

NewConnect - informacje

photoxpress.com

Na rynku tym debiutują często akcje małych firm lub dopiero powstających. Koszty emisji oraz wszelkie formalności dotyczące debiutu na tym rynku są znacznie niższe od emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki notowane na rynku NewConnect to głównie firmy, które działają w sektorach nowoczesnych rozwiązań, takich jak: IT, media elektroniczne czy energia alternatywna. Chcąc wystartować na tym rynku, firmy nie muszą sporządzać prospektu emisyjnego, jak to się dzieje w przypadku chęci emisji akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo, spółki mają możliwość wyboru standardów rachunkowości, w ramach których będą przedstawiać raporty ze swojej działalność. Oprócz tego spółki nie są zobowiązane do publikowania raportów kwartalnych, zaś tylko raporty roczne muszą być audytowane.

Rynek NewConnect to łatwiejszy start dla przedsiębiorstw na giełdzie.

Co daje rynek NewConnect zwykłemu inwestorowi?

Przede wszystkim poszerza możliwość podjęcia zakupu akcji jeszcze większej ilości spółek, notowanych na obu rynkach. Dodatkowo, rynek NewConnect jest często bardziej dynamiczny, co stwarza możliwości szybszego zarobku w krótszym okresie inwestycyjnym, z drugiej zaś strony – przynosi większe ryzyko poniesienia strat. Notowane spółki nie mają aż takich obowiązków względem swoich udziałowców jak spółki z GPW, wydają rzadziej raporty z działalności w ostatnich okresach, więc zbyt późno możemy dowiedzieć się o ważnych zmianach wpływających na ich wynik finansowy.

Podsumowując, rynek NewConnect jest alternatywą dla Giełdy Papierów Wartościowych. Charakteryzuje się często mniejszą płynnością kapitału w przypadku większej liczby spółek, w związku z mniejszą ilością zawieranych transakcji.

Sesja giełdowa na rynku NewConnect trwa krócej, później się rozpoczyna oraz wcześniej kończy. Aby móc zacząć inwestować na tym rynku, należy posiadać rachunek maklerski, umożliwiający transakcje na rynku akcji. Chcąc nabyć akcje z tego rynku, w wielu aplikacjach maklerskich musimy przy wyszukiwaniu symbolu spółki zmienić wyszukiwanie z GRP na NC lub NewConnect. Niektóre biura maklerskie oznaczają spółki z tego rynku nazwą oraz dodatkiem NC.

W razie wątpliwości lub problemów ze znalezieniem danej spółki, warto skontaktować się z biurem obsługi naszego biura maklerskiego.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka