Notowania jednolite i notowania ciągłe - różnice

Inwestycje    
ocena

Na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie znajdziemy spółki, które notowane są na giełdzie w systemie notowań ciągłych lub notowań jednolitych. Czym różnią się te dwa systemy notowań?

Notowania jednolite i notowania ciągłe - różnice

photoxpress.com

Podstawową różnicą jest czas, w ramach którego można zawierać transakcje na danych akcjach. W przypadku notowań jednolitych transakcje dokonuje się 2 razy dziennie podczas fixingów. Akcje notowane systemem ciągłym można nabywać oraz sprzedawać niemal w czasie całej sesji giełdowej.

Różnice te uwarunkowane są koniecznością dokonywania transakcji wybranych spółek w mniejszym zakresie czasowym w związku z ich bieżącą sytuacją finansową. Mogą to być na przykład spółki będące w upadłości układowej. Notowanie spółek w systemie jednolitym zmniejsza możliwość występowania spekulacji oraz manipulacji kursem danej spółki.

W jakich godzinach prowadzone są poszczególne notowania?

Aktualne godziny sesji giełdowej notowań ciągłych:

Od godz.

Do godz.

Faza sesji notowań ciągłych

8:00

9:00

Faza przed otwarciem – przyjmowanie zleceń na otwarcie

9:00

Otwarcie sesji – ustalenie kursu otwarcia

9:00

17:20

Faza notowań ciągłych

17:20

17:30

Faza przed zamknięciem – przyjmowanie zleceń na zamknięcie

17:30

Zamknięcie sesji – ustalenie kursu na zamknięcie

17:30

17:35

Dogrywka

Aktualne godziny sesji giełdowej notowań jednolitych:

Od godz.

Do godz.

Faza sesji notowań jednolitych

8:00

11:00

Faza przed otwarciem – przyjmowanie zleceń na otwarcie

11:00

Otwarcie sesji – ustalenie kursu jednolitego

11:00

11:30

Dogrywka

11:30

15:00

Faza przed otwarciem – przyjmowanie zleceń na otwarcie

15:00

Otwarcie sesji – ustalenie kursu jednolitego

15:00

15:30

Dogrywka

15:30

17:35

Faza przed otwarciem – przyjmowanie zleceń przed otwarciem kolejnej sesji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka