Obliczanie indeksów giełdowych

Inwestycje    
ocena

Indeksy giełdowe obrazują sytuacje na giełdzie papierów wartościowych określonych spółek. Indeks pokazuje czy na giełdzie panuje koniunktura czy dekoniunktura. Każda z giełd ma swój specyficzny sposób obliczania indeksów giełdowych.

Obliczanie indeksów giełdowych

photoxpress.com

W Polsce na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych mamy takie indeksy jak:

- WIG – zawiera wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW spełniające bazowe kryteria. Stosuje się przy doborze spółek zasadę dywersyfikacji (różne spółki, różne sektory). WIG jest pierwszym indeksem w Polsce, zaczął być obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę ceny akcji jego spółek, jak i zyski z dywidend i praw poboru – jest to tzw. indeks dochodowy.

- WIG20 – obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek. Jest indeksem cenowym (przy wyliczaniu jego wartości bierze się pod uwagę jedynie wartość transakcji, bez dochodów z dywidend). Pierwszy raz WIG20 został obliczony 16 kwietnia 1994 roku. W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora. Spółki notowane na WIG20 są dobierane kwartalnie na podstawie rankingu tworzonego na koniec każdego pierwszego miesiąca kwartału (4 razy do roku). Do indeksu WIG20 dobierane są spółki o największej kapitalizacji giełdowej i o najwyższej wartości obrotów. Zmiany w składzie spółek są przeprowadzane w trzeci piątek ostatniego miesiąca każdego kwartału. Po otwarciu sesji podawany jest indeks otwarty (oparty na wycenie co najmniej 65% kursów otwarcia spółek w portfelu indeksu). Następnie notowania podawane są co 30 sekund, aż do zamknięcia. Spółki na podstawie wartości których tworzony jest WIG20 obecnie to: PKOBP, KGHM, PZU. PEKAO, PGE, PKNORLEN, TPSA, PGNIG, TAURONPE, BOGDANKA, JSW, BRE, ASSECOPOL, SYNTHOS, KERNEL, HANDLOWY, TVN, LOTOS, GTC, BORYSZEW.

- MWIG40 – indeks obejmujący kolejnych 40 spółek, po 20 tworzących WIG20, dobierane są według tej samej metody co WIG20. Jest to także indeks cenowy.

- sWIG80 -  indeks obejmujący kolejnych 40 spółek, po 40 tworzących mWIG40, dobierane są według tej samej metody co WIG20 i  mWIG40. Jest to także indeks cenowy.

- NCIndex – jest to indeks giełdowy spółek notowanych na rynku NewConnect, który jest rynkiem dla młodych, stosunkowo małych firm działających w branżach nowych technologii (np. biotechnologia, IT i inne). Jest to indeks dochodowy, więc bierze pod uwagę zarówno zyski z dywidend, jak i ceny akcji spółek.

- NIF – jest to indeks obliczany na podstawie notowań akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Jest to indeks cenowy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 3 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka