Obliczanie wartości teoretycznej kontraktu terminowego

Inwestycje    
ocena

Teoretyczna wartość kontraktu tzw. fair value jest teoretyczną wyceną wartości kontraktu. W jaki sposób prawidłowo wycenić tę wartość i z jakich elementów się składa końcowa teoretyczna wartość? Najpierw należy wyjaśnić, że wartość teoretyczna kontraktu to nie to samo co wartość instrumentu o który jest oparty.

Obliczanie wartości teoretycznej kontraktu terminowego

pixabay.com

Także wysokość angażowanych środków będzie różna w przypadku zakupu samych akcji, które wymagałyby unieruchomienia o wiele większych środków, niż zakup kontraktu, który wymaga jedynie wpłaty depozytu stanowiącego część jego wartości. Już więc w momencie zakupu kontraktu inwestor zaoszczędza na fakcie możliwości dysponowania i zarabiania na nieunieruchomionych zasobach finansowych. Jednocześnie posiadanie akcji uprawniałoby posiadacza do dywidend, podczas gdy zakup kontraktu nie daje tychże profitów.

Przy wyliczaniu teoretycznej wartości kontraktu (F) bierze się pod uwagę następujące elementy:

- cena instrumentu bazowego (przykładowo notowanie indeksu WIG20) (S)

- krótkoterminowa stopa procentowa (koszt kapitału) ( r )

- stopa dywidendy (pomniejsza wartość kontraktu, jako że inwestorzy nie są do niej uprawnieni w tej formie inwestycji) (d)

- liczba dni do wygaśnięcia kontraktu (T)

F = S * [1 + (r-d) * (T/360)]

Należy jednak podkreślić, że cena teoretyczna kontraktu nie jest równoznaczna z jego wyceną rynkową, która jest zależna od popytu i podaży na kontrakty.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka