Opcje walutowe - informacje

Inwestycje    
ocena

Opcje walutowe należą do instrumentów pochodnych, stanowią – podobnie jak kontrakty – umowę zawieraną pomiędzy ich nabywcą a osobą sprzedającą, zwaną wystawcą.

Opcje walutowe - informacje

sxc.hu

Według zawartej umowy, nabywca ma prawo do kupna lub sprzedaży określonej ilości waluty w określonym dniu lub odstępie czasowym, po określonej cenie. Nie jest to jedna jego obowiązek. Tym zasadniczo różnią się opcje od kontraktów, w których nabywca ma zarówno prawo, jak i obowiązek. W przypadku opcji jest to tylko prawo, bez konieczności wykonania. Za zakupione prawo nabywca płaci jednak wystawcy premię.

Druga strona umowy – wystawca – zobowiązuje się do realizacji zapisów opcji w przypadku wykorzystania prawa do realizacji przez kupującego. Wystawca zarabia więc premię, w zamian, na żądanie nabywcy, musi dokonać transakcji, która nie musi dojść do skutku, jeśli nabywca jej nie zażąda. Opcja walutowa jest więc – raz jeszcze – prawem, które daje nabywcy w dniu wygaśnięcia opcji możliwość wyboru odnośnie realizacji nabytych praw.

Oprócz opcji walutowych wśród instrumentów pochodnych wyróżniamy również opcje zawierane podobnie jak kontrakty na surowce i inne instrumenty bazowe, o których cenie świadczy kurs ich instrumentów bazowych.

Względem wszystkich opcji wyróżniamy 2 rodzaje transakcji na nich: opcję kupna i opcję sprzedaży. W przypadku opcji walutowych oba rodzaje opcji określane są następująco.

Opcja kupna – call – to opcja przyznająca jej nabywcy prawo do kupna waluty bazowej kursu walutowego. Opcja sprzedaży – put – to opcja przyznająca jej nabywcy prawo do sprzedaży waluty bazowej kursu walutowego.

Opcje walutowe w Polsce zakupują głównie firmy, chcące ochronić się przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. Eksporterzy zabezpieczali się tak przed umacnianiem się kursu polskiej waluty. W ten sposób jednak wielu przedsiębiorców rozpoczęło manipulację opcjami walutowymi poprzez zakup opcji w bankach po cenie bezpremiowej, co stawiało ich w sytuacji, w jakiej bez żadnych kosztów, z jednej strony, zabezpieczali się przed zmianami kursów, z drugiej zaś – korzystali, jeśli w dniu wygaśnięcia opcji jej cena była korzystniejsza od aktualnego kursu walutowego. Banki jednak nie informowały często przedsiębiorców o ryzyku wynikającym z opcji, przez co wiele firm straciło sporą część majątku, chcąc w łatwy sposób szybko się wzbogacić.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka