Produkty strukturyzowane - informacje

Inwestycje    
ocena

Na polskim rynku pojawia się coraz więcej różnego rodzaju produktów strukturyzowanych, takich jak: lokaty strukturyzowane, certyfikaty, depozyty czy polisy strukturyzowane. Wszystkie te produkty potocznie zwane są „strukturami”. Nazwa produktu zależy często od formalno-prawnego charakteru takiej inwestycji, która może być np. połączona z ubezpieczeniem na życie lub dożycie.

Produkty strukturyzowane - informacje

sxc.hu

Struktury oferują banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Środki wpłacane przez klientów na tego typu produkty są z reguły dzielone pomiędzy różne inwestycje. Większa część z nich lokowana jest w bezpieczne instrumenty finansowe, które mają wypracować w określonym czasie kapitał, który został zainwestowany w bardziej ryzykowne instrumenty. Ta część bezpiecznie lokowana gwarantuje w pewien sposób odrobienie całości zainwestowanych środków na koniec umownego okresu inwestycji. Bezpieczna część lokowana jest najczęściej w obligacjach.

Za zarabianie na produkcie strukturyzowanym odpowiada druga część zainwestowanego kapitału, która przeznaczona jest między innymi na zakup opcji – jednego z rodzajów instrumentów pochodnych. Za pomocą opcji, po spełnieniu określonych warunków zawartych w umowie struktury, klient otrzymuje dodatkowy zysk, obliczany zgodnie z przyjętym dla danej inwestycji wzorem.

W zależności od umowy struktury, możemy oczekiwać zysku na przykład w wyniku zwiększenia się waluty euro względem waluty krajowej lub odwrotnie. Banki często formułują zapisy lokat strukturyzowanych w następującej postaci.

Przykład: Jeżeli kurs euro na koniec inwestycji będzie w przedziale od 4,13 do 4,18, klient otrzyma 12%; jeżeli kurs osiągnie przedział 4,03 do 4,12, to klientowi bank wypłaci 8%, w przeciwnym wypadku klient otrzyma zwrot wpłaconego kapitału.

W ramach struktur możemy „zakładać się” z bankiem również na indeksy giełdowe, ceny surowców takich jak miedź, ropa, złoto czy srebro. W tej sytuacji zysk również zależy od spełnienia określonego scenariusza inwestycyjnego często w konkretnym, określonym dniu, kończącym czas lokaty strukturyzowanej.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka