Prowizje maklerskie - jak zmniejszyć jednostkowe koszty prowizji?

Inwestycje    
ocena

Prowizje maklerskie za transakcje papierami wartościowymi zależne są od wielkości naszego zlecenia. W przypadku rynku akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych wyrażana jest ona procentowo.

Prowizja ta jest różna w zależności od biura, jednak większość z biur maklerskich dodatkowo stosuje prowizję minimalną, wynoszącą odpowiednią wartość, podaną w złotówkach. Oznacza to, że za naszą transakcję wniesiemy opłatę w wysokości odpowiadającej stawce procentowej naszego biura, nie mniejszą jednak niż wyznaczony próg prowizji minimalnej.

Prowizja minimalna to dla biura często wyższy zysk niż w przypadku naliczania procentowej kwoty prowizji. Dokonując transakcji poniżej minimalnej prowizji, sami zwiększamy jednostkową prowizję za dany instrument finansowy. Jednostkowa prowizja zaś to nic innego jak kwota prowizji przypadająca na daną jednostkę zakupionego bądź sprzedanego papieru wartościowego.

Przykład 1: kupujemy 10 akcji spółki X po cenie 5,00 zł, natomiast prowizja w naszym biurze wynosi 0,40% od kwoty transakcji, minimalna prowizja to 6 zł. Za akcje zapłacimy 50 zł. Wg standardowej stawki prowizyjnej prowizja powinna by wynieść 0,20 zł, wyniesie natomiast 6 zł, ponieważ poniżej tej kwoty biuro nalicza nam minimalną wartość prowizji.

Prowizja maklerska przypadająca na jednostkę wynosi w tym przypadku: 6 zł / 10 akcji = 0,60 zł

W danym przypadku zapłacimy aż 12% prowizję, co oznacza, że aby na naszej transakcji można było zarobić, cena akcji musiałaby wzrosnąć do kwoty ponad 6,20 zł, ponieważ chcąc ją sprzedać, biuro naliczy jeszcze raz  minimalną prowizję w kwocie 6 zł. A więc kupując akcje po 5 zł, sprzedając po 6,20 zł, nic nie zarobimy oraz nic nie stracimy. Ceny akcji w tym czasie wzrosły o 24%, natomiast nasz cały zysk został „zjedzony” przez prowizję.

Przykład 2: kupujemy 400 akcji spółki X po cenie 5,00 zł, prowizja wynosi 0,40% od kwoty transakcji, minimum 6 zł. Za akcje zapłacimy 2000 zł. Wg standardowej stawki prowizyjnej prowizja wyniesie 8 zł.

Prowizja maklerska przypadająca na jednostkę wynosi w tym przypadku: 8 zł / 400 akcji = 0,02 zł

W danym przypadku zapłacimy aż 0,4 % prowizję, co oznacza, że aby na naszej transakcji można było zarobić, cena akcji musiałaby wzrosnąć do kwoty większej niż 5,02 zł. A więc kupując akcje po 5 zł, sprzedając po 5,02 zł, nic nie zarobimy oraz nic nie stracimy. Jeżeli cena akcji wzrośnie do 6,20 zł i wówczas podejmiemy decyzję o jej sprzedaży, zarobimy w tym przypadku 462 zł, po odjęciu prowizji za kupno i sprzedaż. Zysk wyniesie wówczas 1,15 zł na jednej akcji.

Aby zatem zmniejszyć jednostkową prowizję maklerską, należy kupować za kwotę przewyższającą wartość prowizji minimalnej. W łatwy sposób obliczymy wartość minimalnej transakcji używając następującego wzoru – dzieląc minimalną prowizję danego biura przez procentową prowizję od transakcji otrzymamy kwotę transakcji, powyżej której nasza jednostkowa wartość transakcji będzie najniższa i stała, zgodna z procentową prowizją podawaną w tabeli opłata i prowizji.

W naszym przykładzie: 6 zł / 0,004 = 1500 zł. Przy kwocie 1500 zł zapłacimy prowizję maklerską 6 zł, wynoszącą jednocześnie 0,4% całej transakcji.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 1 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka