Rodzaje opcji walutowych

Inwestycje    
ocena

Opcje walutowe to nieodłączny element współczesnego rynku pieniężnego. Zaliczają się one do kategorii derywatów, czyli instrumentów pochodnych. Nabywcami opcji walutowych są przede wszystkim ukierunkowani na spekulacje inwestorzy oraz przedsiębiorstwa, które pragną zabezpieczyć otwarte pozycje kursowe.

Rodzaje opcji walutowych

sxc.hu

Dwa warianty, cztery pozycje

Opcje walutowe funkcjonują w dwóch możliwych wariantach (podobnie jak ich odpowiedniki ustanowione na innych instrumentach bazowych):

Opcja call (opcja zakupu) – daje nabywcy prawo do zakupu danej waluty po określonym kursie. Warto zauważyć, że prawo nie jest równoznaczne z obowiązkiem – to nabywca opcji decyduje, czy skorzysta ze wspomnianej ewentualności. W zamian musi on uiścić odpowiednią płatność – premię opcyjną.

Opcja put (opcja sprzedaży) – uprawnia nabywcę do sprzedaży danej waluty po określonym kursie. Podobnie jak w przypadku opcji call posiadacz opcji nie jest zobligowany do jej zrealizowania, a ceną za prawo do decyzji jest premia.

W ramach kontraktu opcyjnego funkcjonują dwie strony: wystawca oraz nabywca. Wobec tego można wyróżnić cztery możliwe pozycje, które determinują obowiązki, prawa i korzyści:

Short put (sprzedaż opcji put) – pozycja zajmowana przez wystawcę opcji put, który w zamian za otrzymaną premię opcyjną zobowiązuje się do nabycia waluty po danym kursie.

Long put (nabycie opcji put) – pozycja nabywcy opcji put, który w zamian za opłaconą premię otrzymuje prawo do sprzedaży waluty po określonym kursie. Jego kontrahentem jest podmiot zajmujący pozycję short put.

Short call (sprzedaż opcji call) – pozycja zajmowana przez wystawcę opcji call, który w zamian za otrzymaną premię opcyjną zobowiązuje się do sprzedaży waluty po danym kursie.

Long call (nabycie opcji call) – pozycja nabywcy opcji call, który w zamian za opłaconą premię otrzymuje prawo do nabycia waluty po określonym kursie. Jego kontrahentem jest podmiot zajmujący pozycję short call.

Kwestia realizacji

W krajowym obrocie występują dwa podstawowe rodzaje opcji walutowych. Różnią się one pod względem możliwości realizacji praw opcyjnych. Nieporównywalnie większa swobodę zapewnia opcja amerykańska, której nabywca może zrealizować swoje prawo w określonym przedziale czasowym (pomiędzy datą nabycia oraz granicznym terminem wykonania). Opcja europejska nie przewiduje takiej możliwości. W związku z tym nabywca takiego instrumentu pochodnego może go zrealizować tylko w uprzednio ustalonej dacie realizacji. Pierwszy wariant występuje przede wszystkim w obrocie giełdowym. Natomiast opcje europejskiej najczęściej są nabywane poza rynkiem regulowanym.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Wybór brokera Forex

Wybór brokera Forex

Andrzej Prajsnar

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka